congested là gì

Phép dịch "congestion" trở nên Tiếng Việt

sự tấp nập nghịt, nghẹt, sự vượt lên tải là những phiên bản dịch số 1 của "congestion" trở nên Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: then congestion starts to tướng increase really, really rapidly. ↔ thì sự ùn tắc chính thức ngày càng tăng rất rất thời gian nhanh.

congestion noun ngữ pháp

Bạn đang xem: congested là gì

The act of gathering into a heap or mass; accumulation. [..]

 • sự tấp nập nghịt

 • nghẹt

  After one month your coughing, sinus congestion, fatigue, and shortness of breath will begin to tướng decrease.

  Sau một mon, các bạn sẽ bớt ho, nghẹt mũi, mệt rũ rời và thở hào hển.

 • sự vượt lên tải

  • sự sung huyết
  • sự tắc nghẽn
  • sự tắt nghẽn
  • tắc nghẽn
 • Glosbe

 • Google

 • suy tim ứ huyết

 • chật ních · sung huyết · đông nghịt

 • chất vượt lên tải · làm sung huyết · làm tắt nghẽn · làm tấp nập nghịt · sung huyết · ứ huyết

 • Tắc đường

 • sung huyết

 • chất vượt lên tải · làm sung huyết · làm tắt nghẽn · làm tấp nập nghịt · sung huyết · ứ huyết

If you can reduce traffic even somewhat, then congestion will go down much faster than vãn you might think.

Nếu chúng ta cũng có thể hạn chế lượng giao thông vận tải ra làm sao cơ, thì sự nghẽn tiếp tục tụt giảm khá nhanh rộng lớn nấc chúng ta suy nghĩ.

Because it is a congested country, a densely populated country... But that doesn’t necessarily mean high-speed train and passenger train.

Bởi vì như thế nước ta là 1 trong giang sơn luôn luôn xẩy ra tình trạng tắc đường, một nước tấp nập dân ở .. tuy nhiên điều này sẽ không tức là trở nên tân tiến dự án công trình đường tàu đường cao tốc và xe pháo lửa chở khách hàng.

This bounded buffer size is a key attribute that enables bounded delay and eliminates network congestion for admitted AV streams in AVB networks even when non-admitted traffic does experience congestion.

Thuộc tính này được cho phép chừng trễ bị số lượng giới hạn, và vô hiệu nghẽn mạng so với những stream AV và đã được đồng ý nhập mạng AVB, trong cả khi traffic ko được đồng ý bị tắc.

Although the Washington Metropolitan Area, which includes Northern Virginia, has the second highest rate of traffic congestion in the nation, Virginia as a whole has the 21st-lowest rate of congestion and the average commute time is 26.9 minutes.

Vùng khu đô thị Washington bao hàm cả Bắc Virginia đem hiện tượng giao thông vận tải tệ loại nhì nhập toàn nước, tuy vậy về tổng thể thì tắc nghẽn giao thông vận tải bên trên Virginia thấp loại 21 toàn nước và thời hạn di chuyển tầm đằm thắm điểm ở và điểm thao tác là 26,9 phút.

By developing sustainable urban plans targeting energy and emissions, it is possible to tướng cut energy use, improve traffic congestion, reduce emissions and pollution, and ultimately make more livable cities for everyone.

Thông qua loa việc xây đắp những quy hướng khu đô thị bền vững và kiên cố về tích điện và trừng trị thải khí ngôi nhà kính, thì hoàn toàn có thể hạn hẹp được việc dùng tích điện, hạn chế ùn tắc giao thông vận tải, hạn chế khí thải và ô nhiễm và độc hại, và tất yếu là tiếp tục mang đến môi trường thiên nhiên sinh sống chất lượng đẹp tuyệt vời hơn cho tới quý khách.

The westbound span of I-10 reopened on January 6, 2006, with tốc độ, weight and size restrictions, relieving I-12 of much of the congestion that was clogging it from the Lake Pontchartrain Causeway to tướng the junction with I-10 and I-59.

Nhịp cầu cút phía tây của I-10 tái ngắt thông xe pháo ngày 6 mon một năm 2006, với vận tốc, trọng lượng và cực khổ xe pháo bị giới hạn, hùn hạn chế lượng xe pháo rất nhiều bên trên I-12 trong khúc kể từ Đường đê Hồ Pontchartrain cho tới điểm phú hạn chế với I-10 và I-59.

We're trying to tướng dig a hole under LA, and this is to tướng create the beginning of what will hopefully be a 3 chiều network of tunnels to tướng alleviate congestion.

Chúng tôi đang được cố móc một chiếc lỗ bên dưới L.A, và điều này là nhằm khởi điểm cho tới khuôn nhưng mà tôi kỳ vọng tiếp tục là 1 trong màng lưới căn hầm 3 chiều nhằm giảm sút sự tắc nghẽn.

As regards infrastructure provision, over 500km of expressway has been put into operation, (including: HCMC-Long Thanh-Dau Giay, HCMC-Trung Luong, Noi Bai – Lao Cai, Cau Gie-Ninh Binh, and Hanoi – Hai Phong); The widening of 1,700km of NH1 into 4 lanes which is almost completed will relieve the country’s backbone traffic congestions and reduce traffic safety risks.

Về xây đắp hạ tầng bên trên 500 km lối đường cao tốc đang đi vào khai quật (gồm lối đường cao tốc TP.HCM Xì Gòn – Long trở nên – Dầu giây, TP.HCM Xì Gòn – Trung bổng, Nội bài xích – Lào cai, Cầu giẽ - Ninh bình, và Hà nội – Hải phòng); dự án công trình không ngừng mở rộng 1.700 km bên trên quốc lộ 1A trở nên 4 làn chuẩn bị hoàn thiện và sẽ hỗ trợ giảm sút tỷ lệ giao thông vận tải bên trên trục giao thông vận tải chủ yếu của toàn nước và giảm bớt tai nạn ngoài ý muốn rủi ro khủng hoảng.

Putrajaya, a purpose-built đô thị constructed from 1999, is the seat of government, as many executive and judicial branches of the federal government were moved there to tướng ease growing congestion within Kuala Lumpur.

Putrajaya là 1 trong TP.HCM được tạo hình đem mục tiêu từ thời điểm năm 1999, và là điểm bịa đặt trụ sở của chính phủ nước nhà, tự nhiều nhánh hành pháp và tư pháp của chính phủ nước nhà liên bang gửi cho tới TP.HCM này nhằm mục đích giảm sút sự nhộn nhịp càng ngày càng tăng bên trên Kuala Lumpur.

The bridge was intended to tướng remedy inner-city traffic congestion.

Xem thêm: constituents là gì

Cây cầu này dự trù được xây nhằm giải lan tắc nghẽn giao thông vận tải nội thị nhập TP.HCM.

And with it, comes congestion, and we lose mobility, and so sánh on and so sánh forth.

Cùng với nó là tắt nghẽn phú thông và tính sinh động bặt tăm vân vân.

Flightradar24 reported that its trang web traffic increased to tướng around 50 times normal and caused some access congestion to tướng users.

Flightradar24 report rằng lưu lượt truy vấn trang web của chính nó tạo thêm khoảng tầm 50 đợt thông thường và phát sinh một vài tắc nghẽn truy vấn cho tới người tiêu dùng.

Fixture congestion meant that the 2013 Scottish Cup Final could not be moved to tướng an earlier weekend.

Sự tắc nghẽn ngày tranh tài đã cho thấy rằng Chung kết Cúp vương quốc Scotland 2013 ko thể gửi lịch sự ngày vào ngày cuối tuần trước cơ.

Pedestrian zones, congestion fees, emission limits in cities lượt thích California cities have, there's lots and lots that cities can tự even when opaque, stubborn nations refuse to tướng act.

Khu vực quốc bộ, phí tắc nghẽn giao thông vận tải, giới giới hạn mức khí thải nhập TP.HCM như California đã thử, đem thật nhiều nhiều loại nhưng mà những TP.HCM hoàn toàn có thể thực hiện mặc kệ sự thoái thác hành vi kể từ những đất nước thấp kém, trì trệ .

The government has launched several highway projects to tướng bolster the economy and national transport system, including the Colombo-Katunayake Expressway, the Colombo-Kandy (Kadugannawa) Expressway, the Colombo-Padeniya Expressway and the Outer Circular Highway to tướng ease Colombo's traffic congestion.

Chính phủ đã mang rời khỏi nhiều công tác lối đường cao tốc nhằm mục đích tương hỗ trở nên tân tiến tài chính và khối hệ thống vận tải đường bộ vương quốc, bao gồm tuyến Đường đường cao tốc Colombo-Katunayake, Đường đường cao tốc Colombo-Kandy (Kadugannawa), Đường đường cao tốc Colombo-Padeniya và Xa lộ Vành đai ngoài nhằm mục đích hạn chế nhẹ nhõm áp lực đè nén giao thông vận tải cho tới Colombo.

As he travels along his chosen route, he may be confronted with unexpected weather conditions, traffic congestion, and road closures, requiring him to tướng take an alternate route.

Khi cút bên trên suốt thời gian tiếp tục lựa chọn, ông hoàn toàn có thể bắt gặp không khí bất lợi, tắc nghẽn giao thông vận tải và lối bị cấm, khiến cho ông cần cút lối không giống.

A lot of people think that when you make cars autonomous, they'll be able to tướng go faster and that will alleviate congestion.

Nhiều người cho rằng khi chúng ta phát hành rời khỏi xe pháo tự động tinh chỉnh, bọn chúng tiếp tục hoàn toàn có thể cút thời gian nhanh rộng lớn và tiếp tục thực hiện hạn chế tắc nghẽn.

Now, Stockholm is a medium- sized đô thị, roughly two million people, but Stockholm also has lots of water and lots of water means lots of bridges -- narrow bridges, old bridges -- which means lots of road congestion.

Stockholm là 1 trong TP.HCM đem diện tích S tầm, có tầm khoảng 2 triệu con người, tuy nhiên Stockholm đem thật nhiều biết bao nước vị nghĩa với việc đem thật nhiều cây cầu - những cây cầu nhỏ hoặc cũ - vấn đề này đem nghĩa tắc lối xẩy ra rất rất nhiều

The extension to tướng Incheon Subway Line 1 was designed to tướng relieve the traffic congestion in western Seoul and northern Incheon.

Phần không ngừng mở rộng cho tới Tàu năng lượng điện ngầm Incheon tuyến 1 được design nhằm thực hiện hạn chế tắt nghẽn giao thông vận tải ở phía Tây Seoul và phía Bắc Incheon.

Determination of congestion falls primarily on the miners, so sánh this network rests on the assumption that honest miners will not organize a 51% attack.

Việc xác lập tắc nghẽn đa phần phụ thuộc vào những thợ thuyền mỏ, vì thế, màng lưới này dựa vào giả thiết rằng thợ thuyền mỏ chân thực sẽ không còn tổ chức triển khai một cuộc tiến công 51%.

So with cities, you also have congestion and pollution and disease and all these negative things.

Vì vậy, với những TP.HCM, chúng ta cũng đều có tắc nghẽn và ô nhiễm và độc hại và mắc bệnh và toàn bộ những điều xấu đi.

But it will be really inconvenient when the streets become so sánh congested " .

Nhưng thiệt sự phiền toái khi mặt phố tiếp tục trở thành ùn tắc rộng lớn . "

SCTP provides some of the features of both UDP and TCP: it is message-oriented lượt thích UDP and ensures reliable, in-sequence transport of messages with congestion control lượt thích TCP.

Giao thức này cung ứng một vài công dụng cty như là nhì phú thức TCP và UDP: cơ là 1 trong thông điệp lý thuyết như UDP và đáp ứng tin tưởng, nhập chuỗi truyền đạt những thông điệp với sự tinh chỉnh tắc nghẽn như là TCP.

However, existing urban systems of Ho Chi Minh City and Hanoi are seriously limiting their competitive advantage, especially with regard to tướng logistics bottlenecks, disproportionately high transport costs, growing congestion and land market distortions.

Xem thêm: upto là gì

Tuy nhiên, khối hệ thống khu đô thị lúc bấy giờ của Thành phố Xì Gòn và Hà Thành đang được giới hạn ưu thế tuyên chiến đối đầu của chủ yếu những TP.HCM này, nhất là nút thắt phục vụ hầu cần, ngân sách vận gửi cao không bình thường, tắc nghẽn giao thông vận tải ngày càng tăng và thị ngôi trường khu đất đai bị bóp méo.

The issues addressed included: systematic scrutiny of patterns of production — particularly the production of toxic components, such as lead in gasoline, or poisonous waste including radioactive chemicals alternative sources of energy to tướng replace the use of fossil fuels which delegates linked to tướng global climate change new reliance on public transportation systems in order to tướng reduce vehicle emissions, congestion in cities and the health problems caused by polluted air and smoke the growing usage and limited supply of water An important achievement of the summit was an agreement on the Climate Change Convention which in turn led to tướng the Kyoto Protocol and the Paris Agreement.

Các yếu tố được thể hiện gồm những: Nghiên cứu vãn đem khối hệ thống những quy mô phát hành — nhất là việc phát hành của những bộ phận ô nhiễm, ví dụ như chì nhập xăng, hoặc hóa học thải ô nhiễm bao hàm cả hóa hóa học phóng xạ những mối cung cấp tích điện thay cho thế để thay thế thế việc dùng nhiên liệu hóa thạch nhưng mà những thay mặt của bọn chúng đem tương quan cho tới chuyển đổi nhiệt độ toàn thế giới Sự tin tưởng mới nhất nhập khối hệ thống giao thông vận tải công nằm trong nhằm cắt giảm lượng khí thải kể từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải, việc ùn tắc nhập TP.HCM và những yếu tố sức mạnh phát sinh vị ô nhiễm và độc hại bầu không khí và sương lượng dùng càng ngày càng tăng và nguồn cung cấp đem số lượng giới hạn của nước Một trở nên tựu cần thiết của hội nghị là việc đồng thuận về Công ước khuông Liên Hiệp Quốc về Biến thay đổi Khí hậu, loại tiếp sau đó dẫn theo Nghị ấn định thư Kyoto và Thỏa thuận cộng đồng Paris.