con hươu cao cổ tiếng anh là gì

a giraffe

Cách một người phiên bản xứ trình bày điều này

Bạn đang xem: con hươu cao cổ tiếng anh là gì

Hình hình họa mũi tên

Cách một người phiên bản xứ trình bày điều này

Hình hình họa mũi tên

Học những loại được trình bày nhập đời thực

(Không đem phiên bản dịch của sản phẩm nào là ở phía trên đâu nhé!)

Các kể từ và khuôn mẫu câu liên quan

một con cái chó; con cái chó

a dog

một con cái mèo; con cái mèo

a cat

một con cái người; con cái người

a human

Hình hình họa cô nàng đang được chỉ tay

Chúng tôi khiến cho việc học tập trở thành vui vẻ nhộn

các Clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngôn từ mới? Chúng tôi đem đấy nhé!

các Clip Tiktok cho chính mình đắm bản thân vào trong 1 ngôn từ mới?
Chúng tôi đem nhé!

Một cách thức nhưng mà dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới? Cứ tưởng là các bạn sẽ ko chất vấn cơ.

Xem thêm: proto là gì

Một cách thức nhưng mà dạy dỗ các bạn cả những kể từ chửi bới?
Cứ tưởng là các bạn sẽ ko chất vấn cơ.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ tiếng bài bác hát yêu thương quí của bạn?Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Những bài học kinh nghiệm thực hiện kể từ tiếng bài bác hát yêu thương quí của bạn?
Chúng tôi cũng có thể có luôn luôn.

Tìm mò mẫm những #noidung các bạn yêu thương thích

Học nói đến những chủ thể các bạn thực sự quan tiền tâm

Xem video

Hơn 48,000 đoạn phim của những người phiên bản ngữ

Học kể từ vựng

Chúng tôi dạy dỗ các bạn những kể từ trong mỗi video

Chat với Membot

Luyện luyện trình bày với đối tác chiến lược ngôn từ là AI của bọn chúng tôi

Công thức kín của Memrise

Xem thêm: coinage là gì

Công thức kín của Memrise

Giao tiếp

Được hiểu bởi vì người khác