con dê tiếng anh là gì

goat

Bạn đang xem: con dê tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/

GOAT

Xem thêm: somehow là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/gəʊt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/goʊt/