con chó tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con chó" nhập giờ Anh

con đại từ

Bạn đang xem: con chó tiếng anh là gì

English

 • you
 • you
 • you

con danh từ

English

 • I

con mụ đại từ

English

 • she

con ý đại từ

English

 • she

con ấy đại từ

English

 • she

con loài chuột danh từ

English

 • mouse
 • mouse
 • mouse

con loài chuột PC danh từ

English

 • mouse

con hào danh từ

Xem thêm: physiological là gì

English

 • dike

con đàng danh từ

English

 • highway
 • path

con nít danh từ

English

 • child

con nhép danh từ

English

 • club

con giòi danh từ

English

 • grub

con lãng phí tính từ

English

 • illegitimate

con vệt danh từ

Xem thêm: compensation package là gì

English

 • seal

bọ chó danh từ

English

 • flea