comply with là gì

Advertisement

Bạn đang xem: comply with là gì

Các độc giả của elight có biết, nhằm thể hiện nay ý nghĩa sâu sắc tuân theo, tuân theo đòi tất cả chúng ta sở hữu follow, abide hoặc obey. Tuy nhiên, ngoài 3 kể từ này, tất cả chúng ta còn kể từ thông dụng này tất cả chúng ta vẫn còn đó những kể từ không giống nữa.  Trong bài bác thời điểm hôm nay chúng ta hãy nằm trong tìm hiểu sự khác lạ thân thiết abide by, comply with, adhere lớn, conform lớn, follow, obey nhé!

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây đắp dựa vào quãng thời gian dành riêng cho những người thất lạc gốc. Quý khách hàng rất có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng và kiến thức toàn vẹn, đơn giản dễ dàng thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn thất lạc gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa xuất hiện quãng thời gian thích hợp.

☀ Các các bạn sở hữu quỹ thời hạn hạn hẹp vẫn mong ước xuất sắc Tiếng Anh.

☀ Các bạn thích tiết kiệm chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

1 – Abide by (phrasal verb)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Abide by /əˈbaɪd/ Chấp nhận và tuân theo đòi quy ấn định của luật, thỏa thuận hợp tác,… You must abide by these provisions; otherwise, we will seek another vendor. (Bạn cần vâng lệnh những quy định này; còn nếu không thì Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục mò mẫm một đại lý khác).

Sự không giống biệt

 • Thứ nhất, abide by được dùng làm thao diễn miêu tả việc gật đầu và chấp hành theo đòi những gì được quy xác định rõ ràng nhập một thỏa thuận hợp tác, quy tắc hoặc ra quyết định thân thiết song mặt mũi. Theo cơ, tớ thấy khi sử dụng abide by, người tiêu thụ quy ấn định sở hữu quyền gật đầu và chấp hành, chúng ta rất có thể ko gật đầu và ko tuân theo.
 • Thứ nhì, nhập giờ Anh, abide by mang tính chất sang chảnh.
Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Comply (with) /kəmˈplaɪ/ Tuân thủ theo đòi một quy tắc, một đòi hỏi nào là cơ. You must comply with the library rules. (Bạn cần vâng lệnh những quy ấn định của thư viện).

Sự không giống biệt

Xem thêm: be nghĩa là gì

 • Thứ nhất, comply (with) cũng đem nghĩa vâng lệnh, chấp hành một đòi hỏi, đề xuất hoặc quy ấn định nào là cơ. Tuy nhiên, không giống với abide by, comply (with) mang tính chất nên cao hơn nữa, thể hiện nay ở việc tớ ko cần phải biết người nghe sở hữu gật đầu điều này hay là không.
 • Thứ nhì, về kể từ loại, abide by là 1 phrasal verb trong những lúc comply là 1 động kể từ, thông thường lên đường công cộng với giới kể từ.

3 – Adhere lớn (phrasal verb)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Adhere to /ədˈhɪə(r)/ Mãnh liệt, triệt nhằm vâng lệnh theo đòi một quy ấn định, quy tắc, chỉ dẫn được đưa ra nhằm thực hiện điều gì cơ. Honestly, she has adhered lớn her principles throughout her life. (Thật lòng tuy nhiên thưa, cô tớ tiếp tục vâng lệnh những nguyên lý của tớ nhập trong cả cuộc đời).

ĐỌC THÊM: Different, Distinctive, Distinct, Distinguish và Separate 

Sự không giống biệt

 • Thứ nhất, về đường nét nghĩa, adhere lớn tương tự động như abide by hoặc comply (with). Tuy nhiên, adhere lớn nhấn mạnh vấn đề cho tới việc vâng lệnh một cơ hội triệt nhằm, bắt đầu từ niềm tin yêu, xác tín nhằm triển khai việc gì cơ. Nói một cơ hội nôm mãng cầu, adhere lớn thể hiện nay sự một vừa hai phải tự động nguyện (niềm tin yêu nhập quy định) một vừa hai phải nên (không thể thực hiện khác). Đặc điểm đó gom adhere lớn khác lạ với abide by hoặc comply (with).
 • Thứ nhì, về kể từ loại, adhere lớn là 1 phrasal verb tương tự abide by tuy nhiên không giống với comply (with).
 • Thứ phụ thân, tương tự abide by, adhere lớn là 1 kể từ đem nghĩa sang chảnh.

4 – Conform (to) (v)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Conform (to) /kənˈfɔːm/ 1. Cư xử và tâm trí Theo phong cách tương tự phần rộng lớn người xem nhập group hoặc xã hội. 2. Tuân thủ quy tắc, quy ấn định hoặc thỏa thuận hợp tác thể hiện. (đồng nghĩa với comply). 3. Đồng ý với hoặc phù phù hợp với điều gì cơ. 1. Despite the opposition of family, he refused lớn conform lớn the traditional customs. (Bất chấp sự kháng đối của mái ấm gia đình, anh ấy tiếp tục kể từ chối nhằm tuân theo những tập luyện quán truyền thống). 2. You must conform lớn the library rules. (Bạn cần vâng lệnh những quy ấn định của thư viện). 3. I think you should change the theme of this work in order lớn conform lớn your penmanship. (Tôi suy nghĩ chúng ta nên thay cho thay đổi chủ thể kiệt tác nhằm phù phù hợp với lối hành văn của bạn)

Sự không giống biệt

 • Thứ nhất, về đường nét nghĩa, conform (to) nhiều chủng loại rộng lớn abide by, comply (with) và adhere lớn. Cạnh cạnh nghĩa vâng lệnh theo đòi quy ấn định, quy tắc (đồng nghĩa với comply (with) thì conform (to) còn đem nhì nghĩa không giống. Theo cơ, động kể từ này thể hiện nay lối đối xử, tâm trí theo đòi tập luyện quán, số nhộn nhịp. Mặt không giống, conform lớn còn thể hiện nay rằng bản thân đống ý với hoặc thực hiện mang lại phù phù hợp với điều gì cơ. Vì thể, conform (to) khác lạ với abide by hoặc adhere lớn.
 • Thứ nhì, động kể từ conform thông thường lên đường công cộng với giới kể từ lớn hoặc with.

5 – Follow (v)

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Follow /ˈfɒləʊ/ 1. Nghe và tuân theo một câu nói. răn dạy, chỉ dẫn, hoặc những gì được đòi hỏi cần thực hiện. 2. Nghe theo đòi một ai cơ, coi chúng ta như người chỉ dẫn hoặc tuân theo một ví dụ được mang lại sẵn trước. 1. He followed in his father’s footsteps. (Anh tớ tiếp nối đuôi nhau tuyến đường của thân phụ mình). 2. They followed the instructions and did their job. (Họ tiếp tục tuân theo chỉ dẫn và hoàn thành xong công việc).

Sự không giống biệt

 • Thứ nhất, về đường nét nghĩa vâng lệnh, động kể từ follow thể hiện nay việc nghe theo đòi và tuân theo câu nói. răn dạy, chỉ dẫn. Một mặt mũi, follow thể hiện nay sự tự động nguyện (nghe theo), một phía thể hiện nay sự vâng lệnh (làm trúng với yêu thương cầu). Do cơ, follow ngay sát nghĩa với abide by, adhere lớn tuy nhiên khác lạ với comply (with), conform (to).
 • Thứ nhì, động kể từ follow còn được sử dụng nhập văn cảnh tớ dữ thế chủ động nghe theo đòi một ai cơ hoặc điều gì cơ nhằm tuân theo tương tự động chúng ta. Với ý nghĩa sâu sắc này, follow khác lạ trọn vẹn với những kể từ bên trên Lúc thể hiện nay sự dữ thế chủ động của phiên bản thân thiết bản thân.

6 – Obey (v)

Từ vựng Phiên âm Phiên âm Ví dụ
Obey /əˈbeɪ/ Tuân theo đòi khẩu lệnh của người nào cơ, tuân theo những gì được đòi hỏi. You must obey the captain’s commands. (Bạn cần nghe theo đòi mệnh lệnh của thuyền trưởng).

Sự không giống biệt

Xem thêm: mất điện tiếng anh là gì

Điều hay thấy thân thiết động kể từ obey và những kể từ sót lại nhập nội dung bài viết này là về ý nghĩa sâu sắc. Động kể từ obey ám chỉ sự khuất phục của những người triển khai trước người không giống, trước một khẩu lệnh, quy tắc, quy ấn định được đưa ra. Vì vậy, người cơ cần thiết tuân theo đòi những gì được chỉ dẫn, đòi hỏi. Với ý nghĩa sâu sắc này, tớ rất có thể hiểu obey Tức là “nghe lời”.

Tổng kết

Từ/Khác biệt Abide by Comply with Adhere to Conform to Follow Obey
1/ Chấp nhận và vâng lệnh theo đòi. 2/ Được người sử dụng nhập lối hành văn, trường hợp trang trọng Nhấn mạnh tính nên vâng lệnh, ko cần phải biết người tiêu thụ quy ấn định, đòi hỏi sở hữu gật đầu hay là không. 1/ Xuất trị kể từ niềm tin yêu và xác tín nhằm tuân theo quy ấn định, đòi hỏi. 2/ Được người sử dụng nhập lối hành văn, trường hợp sang chảnh. 1/ Đồng nghĩa với comply (with) ở đường nét vâng lệnh quy ấn định, quy tắc. 2/ Còn đem nghĩa chỉ hành động, tâm trí theo đòi số nhộn nhịp, phần rộng lớn. 1/ Chấp nhận và tuân theo quy tắc, quy ấn định được đưa ra. 2/ Người triển khai hành vi tuân theo người chỉ dẫn hoặc những quy ấn định, quy tắc, chỉ dẫn đã có sẵn. Tuân theo đòi khẩu lệnh, quy ấn định, quy tắc. Mang ý nghĩa sâu sắc “nghe lời”

Trên đó là những share của elight để rất có thể giúp đỡ bạn không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ tương đương tóm vững chắc cơ hội dùng của abide by, comply with, adhere lớn, conform lớn, follow và obey. Nếu thấy nội dung bài viết hữu ích thì nên khắc ghi và share mang lại bè bạn của công ty nhé.

Advertisement