competence là gì

Công cụ cá nhân
 • /'kompit(ә)nts/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  năng lực
  năng lực, khả năng
  trách nhiệm

  Kinh tế

  năng lực
  legal competence
  năng lực hành động pháp luật
  technical competence
  năng lực kỹ thuật
  phong lưu
  sung túc
  thẩm quyền

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adequacy , appropriateness , capability , capacity , competency , cutting it , cutting the mustard , expertise , fitness , hacking it , know-how , makings , making the grade , might , moxie , proficiency , qualification , qualifiedness , savvy , skill , suitability , the goods , the right stuff , what it takes , faculty , authority , mandate , right

  Từ ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: activities nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: bulletin là gì