community service là gì

 1. Trang chủ
 2. community service

 • Tất cả
 • Từ điển Anh Việt
 • Từ điển Việt Anh
 • Thuật ngữ game
 • Từ điển Việt Pháp
 • Từ điển Pháp Việt
 • Mạng xã hội
 • Đời sống

Cùng lần hiểu khái niệm và ý nghĩa sâu sắc và cách sử dụng của từ: community service

Bạn đang xem: community service là gì


+ Noun

 • dịch vụ xã hội.

Các sản phẩm lần kiếm tương quan mang lại "community service"

Xem thêm: blur là gì

Xem thêm: mills là gì

 • Những kể từ với chứa chấp "community service" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  quy công dân nó quánh vụ ngoài mồm nghĩa vụ quân sự bang chôn cất chấp cây bút tập đoàn lớn bình công more...

Lượt xem: 2003


Từ vừa vặn tra

+ community service : dịch vụ xã hội.