command là gì

/kə'mɑ:nd/

Chuyên ngành

Danh từ

(y học) trùng phẩy căn bệnh tả

hình thái từ

  • V-ed: Commanded
  • V-ing: Commanding

Thông Dụng

Xây dựng

lệnh, thông tư, đi ra mệnh lệnh, điềukhiển

Cơ - Điện tử

Lệnh, điều khiển và tinh chỉnh, đi ra lệnh

Toán & tin yêu

chỉ lệnh

Giải quí VN: Trong lập trình sẵn PC, đấy là một câu mệnh lệnh của lịch trình và được thông dịch hoặc biên dịch trở nên ngữ điệu máy là loại ngữ điệu, tuy nhiên PC hoàn toàn có thể hiểu và triển khai.

Kỹ thuật công cộng

hướng dẫn

Giải quí VN: Trong lập trình sẵn PC, đấy là một câu mệnh lệnh của lịch trình và được thông dịch hoặc biên dịch trở nên ngữ điệu máy là loại ngữ điệu, tuy nhiên PC hoàn toàn có thể hiểu và triển khai.

Bạn đang xem: command là gì

Xem thêm: disposition là gì

channel command word (CCW)
từ mệnh lệnh chỉ dẫn kênh
command action
tác động phía dẫn
đại lượng điều khiển
điều khiển
address and command words
mã địa điểm và điều khiển
CCB (commandcontrol block)
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
CCP (commandControl Program)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh lệnh
channel command word-CCW
từ điều khiển và tinh chỉnh đàng kênh
channel control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh kênh
Command & Control Information Systems (CCIS)
các khối hệ thống vấn đề điều khiển và tinh chỉnh và lệnh
Command and Control Subsystem (CCS)
phân hệ mệnh lệnh và điều khiển
command broadcasting installation
trạm điều khiển và tinh chỉnh phân phát thanh
command circuit
mạch điều khiển
command control block
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command control block (CCB)
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command control language
ngôn ngữ điều khiển và tinh chỉnh lệnh
Command Control Program (CCP)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command driven method
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh bởi lệnh
command format
khuôn dạng điều khiển
command information
thông tin yêu điều khiển
command language
ngôn ngữ điều khiển
command module-CM
mođum điều khiển
command override
sự điều khiển và tinh chỉnh ưu tiên
command pointing mode
kiểu chỉ phía điều khiển
Command Session Change Control (CSCC)
điều khiển thay cho thay đổi phiên lệnh
command terminator
ký tự động cuối điều khiển
command vĩ đại receive
sự điều khiển và tinh chỉnh nhằm thu nhận
command-driven
điều khiển bởi lệnh
control command
lệnh điều khiển
control command
mã điều khiển
control command
trình tự động điều khiển
control command register
thanh ghi mệnh lệnh điều khiển
CP command
lệnh lịch trình điều khiển
digital command signal-DCS
tín hiệu điều khiển và tinh chỉnh digital
Digital Storage Media - Command and Control (DSM-CC)
DSM - Lệnh và điều khiển
earth command station
đài trái ngược khu đất điều khiển
engine angle command
sự điều khiển và tinh chỉnh góc động cơ
extended operator. control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh thao tác há rộng
fixed command control
điều khiển theo dõi mệnh lệnh cố định
group command-GC
sự điều khiển và tinh chỉnh nhóm-GC
Job Control Command (JCC)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh tác nghiệp
not under command (NUC)
mất điều khiển và tinh chỉnh (tàu)
NUC (notunder command)
mất điều khiển và tinh chỉnh (tàu)
OCC (operatorcontrol command)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh thao tác
operator control command (ROC)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh người thao tác
polling (send) command
sự điều khiển và tinh chỉnh vứt phiếu
Printer Command/Control Language (HP) (PCL)
Ngôn ngữ lệnh/Điều khiển máy in (HP)
program control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh chương trình
TCR (telemetrycommand and ranging subsytem)
phân hệ điều khiển và tinh chỉnh phỏng xa vời và ấn định tầm
telemetry, tracking and command
đo xa vời bám sát và điều khiển
telemetry, tracking and command
đo xa vời bám sát và điều khiển và tinh chỉnh (của vệ tinh)
tone digital command system
điều khiển kể từ xa vời thông qua số (sóng đem con)
tone digital command system
điều khiển kể từ xa vời digital (sóng đem con)
lệnh

Giải quí VN: Là một thông tư rõ ràng vô lịch trình PC, bởi người tiêu dùng thể hiện nhằm triển khai một hành vi được design trước.

absolute command
lệnh tuyệt đối
address and command words
mã địa điểm và mệnh lệnh
AT command
lệnh AT
AT command set
tập mệnh lệnh AT
Attention (HayesModems Command Prefix) (AT)
Chú ý ( Tiền tố mệnh lệnh của những môđem Hayes )
Attention Hang-Up (Modemcommand) (ATH)
Rút mệnh lệnh để ý ( mệnh lệnh Modem )
authorized command
lệnh được phép
bad command or tệp tin name
lệnh hoặc thương hiệu tập dượt tin yêu ko đúng
Batch Command Language (BCL)
Ngôn ngữ mệnh lệnh Batch
bilingual command list
danh sách mệnh lệnh nhị loại tiếng
built-in command
lệnh vận tải sẵn
cancel command
lệnh hủy
CCB (commandcontrol block)
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
CCP (commandControl Program)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh lệnh
CDB] (commanddescriptor block)
khối cỗ tế bào mô tả lệnh
CDL (commanddefinition language)
ngôn ngữ khái niệm lệnh
CE key (commandfunction key)
khóa tính năng lệnh
chain command
lệnh móc nối
change direction command indicator
bộ chỉ báo mệnh lệnh gửi hướng
channel command
lệnh dẫn phía kênh
channel command
lệnh kênh
channel command word (CCW)
từ mệnh lệnh chỉ dẫn kênh
channel command word translation
dịch kể từ sở hữu mệnh lệnh kênh
Channel Command Words (IBM) (CCW)
các kể từ mệnh lệnh của kênh
channel control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh kênh
channel write command
lệnh ghi kênh
Class 1 command HDLC transmit (FTH)
Phát HDLC mệnh lệnh cấp cho 1
CLI (commandLine Interface)
giao diện loại lệnh
CLLST (commandlist)
danh sách lệnh
Command & Control Information Systems (CCIS)
các khối hệ thống vấn đề điều khiển và tinh chỉnh và lệnh
Command (filename extension) (CMD)
lệnh (mở rộng lớn thương hiệu tệp)
Command Acquisition Unit (CAU)
khối tiếp nhận lệnh
command analyzer
bộ phân tách lệnh
Command and Control Subsystem (CCS)
phân hệ mệnh lệnh và điều khiển
Command and Data Management System (CDMS)
hệ thống quản lý và vận hành tài liệu và lệnh
command area
vùng lệnh
command attention key
phím đòi hỏi lệnh
command buffer
bộ đệm lệnh
command button
nút bấm lệnh
command button
nút lệnh
command channel
kênh lệnh
command channel register
thanh ghi kênh lệnh
command circuit
mạch lệnh
command code
mã lệnh
command condition
điều khiếu nại lệnh
command control block
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command control block (CCB)
khối điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command control language
ngôn ngữ điều khiển và tinh chỉnh lệnh
Command Control Program (CCP)
chương trình điều khiển và tinh chỉnh lệnh
command decoder
bộ giải thuật lênh
command definition
định nghĩa lệnh
command definition language (CDL)
ngôn ngữ khái niệm lệnh
command definition statement
mệnh đề khái niệm lệnh
command descriptor block
khối tế bào mô tả lệnh
command descriptor block (CDB)
khối cỗ tế bào mô tả lệnh
Command Descriptor Block (CDB)
khối tế bào mô tả lệnh
command destruct
hệ thống huỷ lệnh
command display
hiển thị lệnh
Command Document Capability List (CDCL)
danh mục kĩ năng văn bạn dạng lệnh
Command Document Discard (CDD)
hủy vứt văn bạn dạng lệnh
Command Document End (CDE)
kết giục văn bạn dạng lệnh
Command Document Page Boundary (CDPB)
ranh giới trang văn bạn dạng lệnh
Command Document Resynchronize (CDR)
tái tạo ra đồng hóa văn bạn dạng lệnh
Command Document Start (CDS)
khởi động văn bạn dạng lệnh
Command Document User Information (CDUI)
thông tin yêu người tiêu dùng của văn bạn dạng lệnh
command driven
lái theo dõi lệnh
command driven method
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh bởi lệnh
command entry field
trường nhập lệnh
command facility
phương tiện lệnh
command facility
tiện ích lệnh
command field prompt
dấu nhắc ngôi trường lệnh
command file
tập tin yêu lệnh
command frame
khung lệnh
command function key
phím tính năng lệnh
command guidance
sự dẫn phía bởi lệnh
command help
phần trợ canh ty lệnh
command help
sự trợ canh ty lệnh
command history
lịch sử lệnh
command identifier
định danh lệnh
Command Identifier (CI)
phần tử nhận dạng lệnh
Command Identifier (CID)
phần tử nhận dạng lệnh
command input
nhập lệnh
command interpreter
bộ suy diễn lệnh
command interpreter
chương trình suy diễn lệnh
command interrupt mode
chế phỏng ngắt lênh
command interrupt mode
chế phỏng ngắt lệnh
Command Job Language Interpreter (CJLI)
bộ thông dịch ngữ điệu tác nghiệp lệnh
command key
khóa lệnh
command key
phím lệnh
command key indicator
bộ chỉ báo phím lệnh
command language
ngôn ngữ lệnh
Command Language On-Line Entry System (CLONES)
hệ thông truy nhập trực tuyến lệnh
Command Length Indicator (CLI)
phân tử thông tư phỏng nhiều năm lệnh
command level
mức lệnh
command line
dòng lệnh
command line
đường lệnh
command line
đường truyền lệnh
command line argument
đối số loại lệnh
command line flag
cờ hiệu loại lệnh
command line interface
giao diện loại lệnh
Command Line Interface (CLI)
giao diện đàng chão lệnh
command line interpreter
bộ suy diễn loại lệnh
command line operating system
hệ quản lý và điều hành bởi loại lệnh
command line operation option
tùy lựa chọn loại lệnh
command line operation system
hệ quản lý và điều hành theo dõi loại lệnh
command line parameter
tham số loại lệnh
Command Line User Interface (CLUI)
giao diện người tiêu dùng đàng chão lệnh
Command Line utility (CLU)
tiện ích đàng chão lệnh
command list
bản liệt kê lệnh
command list
danh sách lệnh
Command List (CLST)
Danh Mục lệnh
command mode
chế phỏng lênh
command mode
chế phỏng lệnh
command number
số hiệu lệnh
command organizer
tổ chức viên lệnh
command parameter
thông số lệnh
command phase
câu lệnh
command phase
pha lệnh
command pointer
con trỏ lệnh
command privilege class
lớp ưu tiên lệnh
command processor
bộ phận xử lý lệnh
command processor
bộ xử lý lệnh
command profile
tóm lược lệnh
command programming language
ngôn ngữ lập trình sẵn lệnh
command prompt
dấu nhắc lệnh
Command Pulse Module (CPM)
khối xung lệnh
command reader
bộ phát âm lệnh
command receiver
máy nhận lệnh
command relay
rơle phân phát lệnh
Command Repeat (CRP)
lặp lại lệnh
Command Response (CR)
đáp ứng lệnh
command retry
tái xử lý lệnh
command scan
quét lệnh
command tìm kiếm path
đường dẫn dò thám tìm kiếm lệnh
command sequence
chuỗi lệnh
Command Sequence Introducer (CSI)
phần khai mạc chuỗi lệnh
Command Session Abort (CSA)
hủy phiên lệnh
Command Session Change Control (CSCC)
điều khiển thay cho thay đổi phiên lệnh
Command Session over (CSE)
kết giục phiên lệnh
Command Session Start (CSS)
khởi động phiên lệnh
Command Session User Information (CSUI)
thông tin yêu người tiêu dùng phiên lệnh
command set
tập lệnh
command signal
tín hiệu (ra) lệnh
Command Specifier (COMSPEC)
bộ tế bào mô tả lệnh
command state
trạng thái lệnh
command statement
câu lệnh
command statement
mệnh đề lệnh
command string
chuỗi lệnh
command substitution
sự thay cho thế lệnh
command syntax
cú pháp lệnh
command system
hệ thống lệnh
Command Terminal Protocol (CTERM)
giao thức đầu cuối lệnh
command window hot key
phím rét hành lang cửa số lệnh
command word
từ lệnh
command-driven
điều khiển bởi lệnh
command-line interface (CLI)
giao diện loại loại lệnh
Command/ Response Bit (C/R)
Bit lệnh/ Đáp ứng
command/response application
ứng dụng đáp ứng/lệnh
Common Command Language (CCL)
ngôn ngữ mệnh lệnh chung
Common Command Set (CCS)
tập mệnh lệnh chung
compound command
lệnh kép
compound command processor
bộ xử lý mệnh lệnh ghép
compound command processor
bộ xử lý mệnh lệnh kép
compound command processor
bọ xử lý mệnh lệnh phức hợp
control command
lệnh điều khiển
control command register
thanh ghi mệnh lệnh điều khiển
control-menu-command
lệnh menu khiển
converted command
lệnh và được gửi đổi
CP command
lệnh lịch trình điều khiển
CPP (commandprocessing program)
chương trình xử lý lệnh
CSS (commoncommand set)
tập mệnh lệnh chung
data editing command
lệnh biên soạn thảo dữ liệu
DCS (digitalcommand signal)
tín tín hiệu lệnh dạng số
DEC Command Language (DCL)
Ngôn ngữ mệnh lệnh DEC
DHCF (distributedhost command facility)
tiện ích mệnh lệnh công ty phân phối
Digital Command Language (DCL)
ngôn ngữ mệnh lệnh số
digital command signal (DCS)
tín tín hiệu lệnh dạng số
Digital Command Signal (DCS)
tín tín hiệu lệnh số
Digital Storage Media - Command and Control (DSM-CC)
DSM - Lệnh và điều khiển
digital transit command
lệnh gửi tiếp số
Digital Transmit Command (DTC)
lệnh truyền dẫn số
display command
lệnh hiển thị
display command
lệnh trình bày
distributed host command facility
thiết bị mệnh lệnh công ty phân phối
elementary command
lệnh cơ bản
embedded command
lệnh lồng
embedded command
lệnh lồng vào
embedded command
lệnh nhúng
embedded formatting command
lệnh tạo ra dạng được nhúng
Experts Group for Command Application Environment (EG-CAE)
nhóm Chuyên Viên về môi trường thiên nhiên phần mềm lệnh
explicit command
lệnh rõ ràng ràng
explicit command
lệnh tường minh
extended operator .command
lệnh thao tác há rộng
extended operator. control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh thao tác há rộng
external command
lệnh nước ngoài trú
External Command (XCMD)
lệnh mặt mày ngoài
external command XCMD
lệnh XCMD
false command
lệnh giả
fixed command control
điều khiển theo dõi mệnh lệnh cố định
floating command line
dòng mệnh lệnh di động
Forward Command Channel (FCC)
kênh mệnh lệnh phía đi
host command processor
bộ xử lý mệnh lệnh chủ
immediate command
lệnh tức thì
immediate command
lệnh tức thời
imperative command
lệnh bắt buộc
imperative command
lệnh sai khiến
internal command
lệnh nội trú
internal command
lệnh trong
Interpret As Command (IAC)
được hiểu là lệnh
Intuitive Command Structure (ICS)
cấu trúc mệnh lệnh trực giác
job command
lệnh công việc
Job Control Command (JCC)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh tác nghiệp
jump command
lệnh nhảy
line command
lệnh dòng
macro command
lệnh macro
menu command
lệnh trình đơn
modification command
lệnh hiệu chỉnh
modification command
lệnh sửa đổi
Multimedia Command Interface (MCI)
giao diện mệnh lệnh nhiều phương tiện
Multipoint Command Visualization (MCV)
hình tượng hóa mệnh lệnh nhiều điểm
nested command
lệnh lồng nhau
nested command list
danh sách mệnh lệnh lồng nhau
Next Command Block Address (NXT-CB-ADR)
địa chỉ khối mệnh lệnh tiếp theo
non-embedded command
lệnh ko nhúng
non-imbeded command
lệnh ko nhúng
Non-Standard Facilities Command (NSC)
lệnh của những phương tiện đi lại ko tiêu xài chuẩn
OCC (operatorcontrol command)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh thao tác
OCDS (outputcommand data set)
tập tài liệu mệnh lệnh xuất hiện
operator command
lệnh cho những người thực thi
operator command
lệnh mang đến thao tác viên
operator command
lệnh người thao tác
operator control command (ROC)
lệnh điều khiển và tinh chỉnh người thao tác
outline command
mục lệnh
output command data phối (OCDS)
tập (hợp) tài liệu mệnh lệnh xuất
paste links command
lệnh phết dán đôi mắt xích
primitive command
lệnh cơ bản
print command
lệnh in
printer command language
ngôn ngữ mệnh lệnh máy in
Printer Command/Control Language (HP) (PCL)
Ngôn ngữ lệnh/Điều khiển máy in (HP)
procedure command
lệnh thủ tục
program control command
lệnh điều khiển và tinh chỉnh chương trình
query command
lệnh hỏi
query command
lệnh vấn tin
query command procedure
thủ tục mệnh lệnh hỏi
query command procedure
thủ tục mệnh lệnh vấn tin
radio command
lệnh vô tuyến
regular command
lệnh thường
relative command
lệnh tọa phỏng tương đối
relative command
lệnh tương đối
retrieval command
lệnh dò thám kiếm
retrieval command
lệnh truy tìm
revert command
lệnh hòn đảo lại
revert command
lệnh trở lại
selected command
lệnh được chọn
Service Point Command Service (SPCS)
dịch vụ mệnh lệnh của điểm dịch vụ
simple command
lệnh đơn
skip command
lệnh nhảy
software command language
ngôn ngữ mệnh lệnh phần mềm
stereotyped command
lệnh tiêu xài chuẩn
system command
lệnh hệ thống
template command
lệnh tạo ra khuôn mẫu
templet command
lệnh tạo ra khuôn mẫu
text editing command
lệnh biên soạn thảo văn bản
tool command language
ngôn ngữ mệnh lệnh công cụ
Tool Command Language (TCL)
ngôn ngữ mệnh lệnh của công cụ
transaction command security
tính an toàn và đáng tin cậy mệnh lệnh phó dịch
transfer command
lệnh chuẩn
transfer command
lệnh truyền
transfer-in-channel command
lệnh gửi vô kênh
unnumbered command
lệnh ko tấn công số
XCMD (externalcommand)
lệnh ngoài
XCMD (externalcommand)
lệnh nước ngoài trú
sự chỉ huy
ra lệch
ra lệnh
command signal
tín hiệu (ra) lệnh
sự điều khiển
command override
sự điều khiển và tinh chỉnh ưu tiên
command vĩ đại receive
sự điều khiển và tinh chỉnh nhằm thu nhận
engine angle command
sự điều khiển và tinh chỉnh góc động cơ
group command-GC
sự điều khiển và tinh chỉnh nhóm-GC
polling (send) command
sự điều khiển và tinh chỉnh vứt phiếu
sự đi ra lệnh

Kinh tế

quyền chỉ huy
sự chỉ huy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
act , adjuration , ban , behest , bidding , đường dây nóng , canon , caveat , charge , citation , commandment , decree , demand , devoir , dictate , dictation , dictum , direction , duty , edict , enactment , exaction , fiat , imperative , imposition , injunction , interdiction , law , mandate , notification , obligation , order , ordinance , precept , prescript , proclamation , prohibition , proscription , regulation , request , requirement , requisition , responsibility , rule , subpoena , summons , ultimatum , warrant , will , word , writ , ability , absolutism , aplomb , authority , authorization , coercion , compulsion , constraint , control , despotism , domination , dominion , expertise , expertism , expertness , government , grasp , grip , hold , jurisdiction , know-how * , leadership , management , might , prerogative , primacy , restraint , right , royalty , skill , sovereignty , strings , supervision , supremacy , sway , tyranny , upper hand * , directive , instruction , mastery , power , dominance , reign , adeptness , art , craft , knack , proficiency , technique , bravura
verb
adjure , appoint , authorize , ban , bar , beckon , bid , đường dây nóng , đường dây nóng for , đường dây nóng on , đường dây nóng the signals , đường dây nóng upon , charge , kiểm tra , cite , compel , debar , dictate , direct , enact , enjoin , exact , forbid , force upon , give directions , give orders , grant , impose , inflict , inhibit , instruct , interdict , rung rinh down the law , mark out , oblige , ordain , order , ordinate , proclaim , prohibit , put foot down , require , requisition , restrain , rule out , send for , phối , subpoena , summon , take charge , take lead , task , tell , warn , administer , quấn , coach , coerce , conduct , conquer , constrain , control , curb , determine , dominate , domineer , exercise power , force , govern , guide , have authority , head , hinder , hold office , influence , lead , manage , officiate , oppress , overbear , override , predominate , prescribe , preside over , prevail , push , regulate , reign , reign over , repress , run rẩy , stop , subdue , superintend , supervise , sway , take over , tyrannize , wield , boast , enjoy , have , hold , possess , captain , overlook , tower above , authority , beck , behest , bidding , commission , demand , direction , duty , edict , expertise , instruction , knowledge , mandate , master , might , officer , ordinance , power , proclamation , request , rule , supremacy

Từ trái ngược nghĩa