coax là gì

Công cụ cá nhân
 • /kouks/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  cáp đồng tâm
  cáp đồng trục
  Coax-to-Twisted-Pair Adapter (CTPA)
  bộ phối ghép cáp đồng trục với song chạc xoắn
  đường chạc đồng tâm
  đường chạc đồng trục
  đường truyền đồng tâm
  đường truyền đồng trục

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  allure , argue into , arm-twist , barter , beguile , blandish , blarney , butter up * , cajole , come on , con cái , decoy , entice , flatter , get , hook , importune , induce , influence , inveigle , jawbone , lure , pester , plague , press , prevail upon , rope in , soft-soap , soothe , sweet-talk , talk into , tease , tempt , urge , wangle , wheedle , work on , worm , honey , beg , charm , cog , dupe , implore , manipulate , persuade , seduce , solicit , tweedle

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: coax là gì

  Xem thêm: unconscious là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ