coal là gì

Chuyên ngành

Xây dựng

than đá

Cơ - Điện tử

Than, kêu ca đá

Hóa học tập & vật liệu

cục đông

Kỹ thuật công cộng

lấy than
than đá

Giải quí EN: This rock when burned as fuel. Coal was once the main type of fuel in all industrial countries, and it is still widely used as a source of energy for electric power plants. It is also the source of coke, which is used in the manufacture of iron and steel. (Froman Old English word for this substance.).

Giải quí VN: Loại đá rất có thể nhen như nhiên liệu. Than đá từng là loại nhiên liệu chủ yếu ở toàn bộ những nước công nghiệp, và lúc bấy giờ nó vẫn chính là mối cung cấp tích điện cho những nhà máy sản xuất năng lượng điện. Nó cũng là 1 trong những mối cung cấp hỗ trợ kêu ca ly dùng làm luyện thép và sắt kẽm kim loại.(Theo kể từ Tiêng Anh cổ của loại vật hóa học này).

Bạn đang xem: coal là gì

Địa chất

than

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anthracite , ash , bituminous , carbon , char , charcoal , cinder , culm , ember , fuel , scoria , slack , smut , spark , stoke

Xem thêm: illicit là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ