classification là gì

/,klæsifi'keiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân loại

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) sự phân loại, sự phân lớp, sự phân hạng
attributive classification
sự phân bám theo nằm trong tính
automatic classification
sự phân loại tự động động
manifold classification
sự phân theo rất nhiều lốt hiệu
marginal classification
sự phân loại biên duyên
one-way classification
sự phân loại bám theo một lốt hiệu
two-way classification
sự phân loại bám theo nhì lốt hiệu

Giao thông & vận tải

sự gửi lối tàu
sự xếp thứ hạng (tàu)

Kỹ thuật cộng đồng

phân loại
aircraft classification
sự phân loại máy bay
analytical classification system
hệ thống phân loại phân tích
asset standard classification
phân loại tiêu xài chuẩn chỉnh tài sản
automatic classification
sự phân loại tự động động
bridge classification
phân loại cầu
broad classification system
lớp phân loại rộng
classification (ofsoil)
sự phân loại đất
classification (vs)
sự phân loại
classification according lớn degree of environment pollution
sự phân loại (theo) nấc ô nhiễm và độc hại môi trường
classification according lớn degree of environment pollution
sự phân loại vùng vệ sinh
classification by screening
sự phân loại (hạt) vì thế sàng
classification characteristics
đặc điểm phân loại
classification chart
bảng phân loại
classification count
sự điểm nhằm phân loại
classification detector
thiết bị thăm dò phân loại
classification level
mức phân loại
classification of building and structure
sự phân loại mái ấm và công trình
classification of defects
sự phân loại khuyết tật
classification of goods
phân loại mặt hàng hóa
classification of ground water
sự phân loại nước ngầm
classification of lines
phân loại tuyến phố sắt
classification of posts
sự phân loại việc làm
classification of rock
phân loại đá
classification of samples
phân loại mẫu
classification of tracks and switches
phân loại đường tàu và ghi
classification siding
đường rời tàu phân loại
classification statistic
thông kê nhằm phân loại
classification statistic
thống kê nhằm phân loại
classification statistics
thống kê phân loại
classification system
hệ thống phân loại
classification table
bảng phân loại
classification test
thí nghiệm nhằm phân loại
classification track
đường phân loại toa xe
classification track
đường ray phân loại tàu
classification yard line
đường phân loại tàu
classification yard line
đường tàu nhập trạm phân loại
classification yard tower
tháp trạm phân loại toa
classification yard tower
tháp kho bãi phân loại toa
classification yard with hump
bãi dốc gù phân loại dồn tàu
Classification, Engineering soil
phân loại khu đất xây dựng
Classification, Erosion
phân loại xói lở
classifier classification
máy phân loại
close classification system
hệ thống phân loại chi tiết
design tốc độ classification of the road
phân loại vận tốc kiến thiết của đường
dichotomized classification system
hệ thống phân loại đôi
Directionality Classification (DC)
phân loại phía tính
engineering soil classification
phân loại khu đất xây dựng
enumerative classification system
hệ thống phân loại liệt kê
Extraction and Classification of Homogenous Objects (ECHO)
bóc tách và phân loại những đối tượng người sử dụng đồng nhất
general classification of merchandise
phân loại mặt hàng hóa
general classification system
hệ thống phân loại chung
general classification system
hệ thống phân loại tổng quát
grease classification
phân loại mỡ
hierarchical classification system
hệ thống phân loại cung cấp bậc
hierarchical classification system
hệ thống phân loại phân cấp
highway classification
sự phân loại lối bộ
hydraulic classification
máy phân loại thủy lực
insulation classification
sự phân loại cơ hội điện
job classification
sự phân loại công việc
lancefield classification
phân loại Lance-field
line classification
phân loại mạch
linear classification system
hệ thống phân loại tuyến tính
marginal classification
sự phân loại biên
marginal classification
sự phân loại biên duyên
material classification
sự phân loại vật thể
mechanical classification
máy phân loại cơ học
monohiererchical classification system
hệ thống phân loại cung cấp bậc
monohiererchical classification system
hệ thống phân loại phân cấp
multidimensional classification system
hệ thống phân loại nhiều chiều
occupational classification
sự phân loại nghề ngỗng nghiệp
oil classification
phân loại dầu
particle classification
sự phân loại hạt
pattern classification
sự phân loại mẫu
rail classification
phân loại ray (theo ĐK và phỏng hao ray)
road classification
phân loại đường
rock classification
phân loại đá
rock classification
sự phân loại đá
security classification
sự phân loại an toàn
sieve classification
sự phân loại qua loa rây (khoáng vật)
soil classification
phân loại đất
soil classification
sự phân loại đất
specialized classification system
hệ thống phân loại đặc biệt
synthetic classification system
hệ thống phân loại tổng hợp
tariff classification
phân loại giá chỉ cước
temperature classification
sự phân loại sức nóng độ
Thom classification theorem
định lý phân loại Thom
track classification
phân loại lối sắt
universal classification system
hệ thống phân loại chung
universal classification system
hệ thống phân loại tổng quát
Yard, Classification
bãi phân loại
sắp xếp
sự phân hạng
sự phân loại

Giải quí EN: The process of dividing things into classes, or the divisions arrived at by such a process; specific uses include:the process of grading and sorting of particles by size, shape, or mật độ trùng lặp từ khóa.

Bạn đang xem: classification là gì

Giải quí VN: Quá trình phân loại những vật trở nên những loại, hoặc những sự phân loại vì thế quy trình như vậy; cách sử dụng riêng: quy trình phân loại những phân tử bám theo kích thước, hình dạng, hoặc tỷ trọng.

Xem thêm: worth là gì

aircraft classification
sự phân loại máy bay
automatic classification
sự phân loại tự động động
classification (ofsoil)
sự phân loại đất
classification according lớn degree of environment pollution
sự phân loại (theo) nấc ô nhiễm và độc hại môi trường
classification according lớn degree of environment pollution
sự phân loại vùng vệ sinh
classification by screening
sự phân loại (hạt) vì thế sàng
classification of building and structure
sự phân loại mái ấm và công trình
classification of defects
sự phân loại khuyết tật
classification of ground water
sự phân loại nước ngầm
classification of posts
sự phân loại việc làm
highway classification
sự phân loại lối bộ
insulation classification
sự phân loại cơ hội điện
job classification
sự phân loại công việc
marginal classification
sự phân loại biên
marginal classification
sự phân loại biên duyên
material classification
sự phân loại vật thể
occupational classification
sự phân loại nghề ngỗng nghiệp
particle classification
sự phân loại hạt
pattern classification
sự phân loại mẫu
rock classification
sự phân loại đá
security classification
sự phân loại an toàn
sieve classification
sự phân loại qua loa rây (khoáng vật)
soil classification
sự phân loại đất
temperature classification
sự phân loại sức nóng độ
sự phân cấp
sự phân lớp
sự phân tầng

Kinh tế

phân loại mặt hàng hóa
sự phân tách nhóm
sự phân loại
ABC inventory classification
sự phân loại ABC mặt hàng tồn kho
attributive classification
sự phân loại phẩm chất
classification of advertisement
sự phân loại quảng cáo
classification of risks
sự phân loại rủi ro khủng hoảng (trong bảo hiểm)
cost classification
sự phân loại phí tổn
expense classification
sự phân loại chi phí
freight classification
sự phân loại cước thường xuyên chở
functional classification
sự phân loại bám theo chức năng
re-classification of post
sự phân loại lại chức vụ
scientific classification
sự phân loại khoa học
scientific classification
sự phân loại mang tính chất khoa học
screenless classification
sự phân loại ko sàng
size classification
sự phân loại bám theo kích thước
tariff classification
sự phân loại thuế quan
sự phân loại (hàng hóa)
xếp hạng (một con) tàu
xếp hạng tàu
classification certificate
giấy bệnh xếp thứ hạng (tàu)
classification certificate
giấy bệnh xếp thứ hạng tàu
classification society
hội xếp thứ hạng tàu
classification society
hội xếp thứ hạng tàu (như Lloyd's Register ở Luân Đôn..)
ship's classification
sự xếp thứ hạng tàu

Địa chất

sự phân loại, sự phân bám theo phỏng phân tử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allocation , alloting , allotment , analysis , apportionment , arrangement , assignment , assortment , cataloguing , categorizing , codification , collocation , consignment , coordination , denomination , department , designation , disposal , disposition , distributing , distribution , division , echelon , gradation , grade , grading , graduation , group , grouping , kind , order , ordering , ordination , organization , pigeonholing , regulation , sizing , sorting , systematization , tabulating , taxonomy , typecasting , categorization , deployment , formation , layout , lineup , placement , sequence , category , mix , confidential , family , tệp tin , genre , genus , niche , rank , rate , rating , sort , species , system