buys nghĩa là gì

buys

buy /bai/

 • (bất qui tắc) nước ngoài động kể từ bought
  • mua
  • (nghĩa bóng) trã vì như thế giá; đạt được, được (cái gì vì như thế một sự quyết tử nào là đó)
  • mua sắm chuộc, hối lộ, ăn năn lộ (ai)
  • to buy back
   • thâu tóm về (cái gì tôi đã cung cấp đi)
  • to buy in
   • mua sắm trữ
  • to buy in coal for the winter: mua sắm trữ kêu ca mang lại mùa đông
  • thâu tóm về đồ dùng của tôi với giá bán tối đa (trong cuộc cung cấp đấu giá)
  • (từ lóng) mua sắm chức tước; xuỳ chi phí rời khỏi và để được thâm nhập (một tổ chức triển khai...)
  • to buy into
   • mua sắm CP (của doanh nghiệp lớn...)
  • to buy off
   • đấm mồm, đút lót
  • to buy out
   • trả chi phí (cho ai) nhằm người tao quăng quật chức vị hoặc tài sản
  • to buy over
   • mua sắm chuộc, đút lót
  • to buy up
   • mua sắm tinh khiết, mua sắm nhẫn, mua sắm toàn bộ
  • to buy a pig in a poke
   • (xem) pig
  • I'll buy it
   • (từ lóng) tớ nài Chịu đựng, tớ ko biết (để vấn đáp một câu đánh đố, hay là một câu hỏi)
 • danh từ
  • (thông tục)
  • sự mua
  • vật mua
   • a good buy: số hời

Xem thêm: affordability là gì

Bạn đang xem: buys nghĩa là gì


Xem thêm: bargain, steal, purchase, bribe, corrupt, grease one's palms