bruise là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbruːz/
Hoa Kỳ[ˈbruːz]

Danh từ[sửa]

bruise /ˈbruːz/

 1. Vết tím bầm (trên người), vết thâm nám (trên hoa quả).

Ngoại động từ[sửa]

bruise ngoại động từ /ˈbruːz/

Bạn đang xem: bruise là gì

 1. Làm tím bầm (mình mẩy); thực hiện mang đến thâm nám lại (hoa quả).
 2. Làm méo sờ (đồ đồng... ); thực hiện sứt sẹo sẹo (gỗ).
 3. Tán, giã (vật gì).

Chia động từ[sửa]

bruise

Xem thêm: mission là gì

Xem thêm: tourism là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to bruise
Phân kể từ hiện nay tại bruising
Phân kể từ quá khứ bruised
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bruise bruise hoặc bruisest¹ bruises hoặc bruiseth¹ bruise bruise bruise
Quá khứ bruised bruised hoặc bruisedst¹ bruised bruised bruised bruised
Tương lai will/shall² bruise will/shall bruise hoặc wilt/shalt¹ bruise will/shall bruise will/shall bruise will/shall bruise will/shall bruise
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bruise bruise hoặc bruisest¹ bruise bruise bruise bruise
Quá khứ bruised bruised bruised bruised bruised bruised
Tương lai were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại bruise let’s bruise bruise
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

bruise nội động từ /ˈbruːz/

 1. Thâm tím lại; thâm nám lại.

Thành ngữ[sửa]

 • to bruise along: Chạy thục mạng.

Chia động từ[sửa]

bruise

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to bruise
Phân kể từ hiện nay tại bruising
Phân kể từ quá khứ bruised
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bruise bruise hoặc bruisest¹ bruises hoặc bruiseth¹ bruise bruise bruise
Quá khứ bruised bruised hoặc bruisedst¹ bruised bruised bruised bruised
Tương lai will/shall² bruise will/shall bruise hoặc wilt/shalt¹ bruise will/shall bruise will/shall bruise will/shall bruise will/shall bruise
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bruise bruise hoặc bruisest¹ bruise bruise bruise bruise
Quá khứ bruised bruised bruised bruised bruised bruised
Tương lai were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise were to bruise hoặc should bruise
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại bruise let’s bruise bruise
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "bruise". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=bruise&oldid=1805278”