brought up là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: brought up là gì


Cụm động kể từ Bring up đem 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Bring up

 • Đề cập, trình bày đến

Ý nghĩa của Bring up là:

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring up:

 
- They didn't BRING the subject UP at the meeting.
Họ đang không nhắc đến việc đó bên trên hội nghị.

Nghĩa kể từ Bring up

Ý nghĩa của Bring up là:

 • Nuôi nấng một đứa trẻ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring up:

 
- My parents BROUGHT bầm UP strictly.
Ba u vẫn giáo dục tôi rất rất ngặt tương khắc.

Nghĩa kể từ Bring up

Ý nghĩa của Bring up là:

 • Bị kết tội vì thế hành động phạm tội

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring up:

 
- He was BROUGHT UP on charges of public intoxication.
Anh tớ đã trở nên kết tội về hành động say xỉn điểm công nằm trong.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Bring up bên trên, động kể từ Bring còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Bring about

 • Cụm động kể từ Bring along

 • Cụm động kể từ Bring around

 • Cụm động kể từ Bring back

 • Cụm động kể từ Bring down

 • Cụm động kể từ Bring forth

 • Cụm động kể từ Bring forward

  Xem thêm: diagnosed là gì

 • Cụm động kể từ Bring in

 • Cụm động kể từ Bring off

 • Cụm động kể từ Bring on

 • Cụm động kể từ Bring out

 • Cụm động kể từ Bring out in

 • Cụm động kể từ Bring round

 • Cụm động kể từ Bring up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: bat tiếng anh là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất