bricks là gì

Thông tin tưởng thuật ngữ bricks giờ đồng hồ Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bricks giờ đồng hồ Anh bricks
(phát âm rất có thể ko chuẩn)

Hình hình họa mang đến thuật ngữ bricks

Bạn đang được lựa chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập kể từ khóa nhằm tra.


Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh thường xuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

bricks giờ đồng hồ Anh?

Dưới đấy là định nghĩa, khái niệm và phân tích và lý giải cách sử dụng kể từ bricks vô giờ đồng hồ Anh. Sau Lúc gọi đoạn nội dung này chắc chắn rằng các bạn sẽ biết kể từ bricks giờ đồng hồ Anh tức là gì.

Bạn đang xem: bricks là gì

brick /brik/

* danh từ
- gạch
=to make (burn) bricks+ nung gạch
- bánh, thỏi, viên (xà chống, trà...)
- (từ lóng) người cương trực, người trung hậu
- (từ lóng) người rộng lớn lượng, người hào hiệp
!to drop a brick
- (từ lóng) hớ, phạm sai lầm
!to have a brick in one's hat
- (từ lóng) say rượu
!like a hundred of bricks
- (thông tục) với toàn bộ sức khỏe rất có thể tiêu diệt được
!to make bricks without straw
- (xem) straw

Xem thêm: payday là gì

* tính từ
- vì thế gạch
=a brick wall+ tường ngăn gạch

Xem thêm: run across là gì

* nước ngoài động từ
- (+ up) xây gạch men bịt đi
=to brick up a window+ xây gạch men bịt cửa ngõ sổ

Thuật ngữ tương quan cho tới bricks

 • octopodous giờ đồng hồ Anh là gì?
 • palaeophytology giờ đồng hồ Anh là gì?
 • redesigning giờ đồng hồ Anh là gì?
 • desegregated giờ đồng hồ Anh là gì?
 • knacker giờ đồng hồ Anh là gì?
 • prattles giờ đồng hồ Anh là gì?
 • egg-cup giờ đồng hồ Anh là gì?
 • gatecrashing giờ đồng hồ Anh là gì?
 • diagrams giờ đồng hồ Anh là gì?
 • inventoried giờ đồng hồ Anh là gì?
 • unmixing giờ đồng hồ Anh là gì?
 • meditations giờ đồng hồ Anh là gì?
 • digital modulation giờ đồng hồ Anh là gì?
 • sailboats giờ đồng hồ Anh là gì?
 • unsterilized giờ đồng hồ Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa sâu sắc của bricks vô giờ đồng hồ Anh

bricks đem nghĩa là: brick /brik/* danh từ- gạch=to make (burn) bricks+ nung gạch- bánh, thỏi, viên (xà chống, trà...)- (từ lóng) người cương trực, người trung hậu- (từ lóng) người rộng lớn lượng, người hào hiệp!to drop a brick- (từ lóng) hớ, phạm sai lầm!to have a brick in one's hat- (từ lóng) say rượu!like a hundred of bricks- (thông tục) với toàn bộ sức khỏe rất có thể tiêu diệt được!to make bricks without straw- (xem) straw* tính từ- vì thế gạch=a brick wall+ tường ngăn gạch* nước ngoài động từ- (+ up) xây gạch men bịt đi=to brick up a window+ xây gạch men bịt cửa ngõ sổ

Đây là cách sử dụng bricks giờ đồng hồ Anh. Đây là một trong thuật ngữ Tiếng Anh thường xuyên ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2023.

Cùng học tập giờ đồng hồ Anh

Hôm ni chúng ta tiếp tục học tập được thuật ngữ bricks giờ đồng hồ Anh là gì? với Từ Điển Số rồi cần không? Hãy truy vấn crights.org.vn nhằm tra cứu giúp vấn đề những thuật ngữ thường xuyên ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tiếp được cập nhập. Từ Điển Số là một trong trang web phân tích và lý giải ý nghĩa sâu sắc tự điển thường xuyên ngành thông thường sử dụng cho những ngữ điệu chủ yếu bên trên trái đất. quý khách hàng rất có thể coi tự điển Anh Việt cho tất cả những người quốc tế với thương hiệu Enlish Vietnamese Dictionary bên trên phía trên.

Từ điển Việt Anh

brick /brik/* danh từ- gạch=to make (burn) bricks+ nung gạch- bánh giờ đồng hồ Anh là gì?
thỏi giờ đồng hồ Anh là gì?
viên (xà chống giờ đồng hồ Anh là gì?
trà...)- (từ lóng) người cương trực giờ đồng hồ Anh là gì?
người trung hậu- (từ lóng) người rộng lớn lượng giờ đồng hồ Anh là gì?
người hào hiệp!to drop a brick- (từ lóng) hớ giờ đồng hồ Anh là gì?
phạm sai lầm!to have a brick in one's hat- (từ lóng) say rượu!like a hundred of bricks- (thông tục) với toàn bộ sức khỏe rất có thể tiêu diệt được!to make bricks without straw- (xem) straw* tính từ- vì thế gạch=a brick wall+ tường ngăn gạch* nước ngoài động từ- (+ up) xây gạch men bịt đi=to brick up a window+ xây gạch men bịt cửa ngõ sổ

Tác giả

Bình luận