break up là gì

Bản dịch của "break up" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: break up là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "break up" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "break up" vô một câu

Truth describes the last moments of the break up in a relationship where the opposition continues lying in its lyrics.

Despite her efforts lớn win him over his indecisive nature causes them lớn break up.

Xem thêm: economist là gì

The rubber contained a series of holes, which helped break up sound waves.

Countries with weak governments vì thế not possess the political will lớn break up state truyền thông media monopolies.

A law was passed lớn break up large conglomerates and kết thúc economic concentration, so sánh as lớn encourage economic competition.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "break up":

Xem thêm: therapist là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "break up" vô giờ đồng hồ Việt