bottom là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  Bạn đang xem: bottom là gì

  phần bên dưới cùng; đáy

  at the bottom of the street

  ở cuối phố

  the bottom of a page

  cuối trang

  ví dụ khác

 • (hàng hải) bụng tàu; tàu

 • mặt (ghế)

 • đít

  to kick someone's bottom

  đá đít người nào

  to fall on one's bottom

  ngã phệt đít xuống

 • cơ sở; ngọn nguồn

  to get vĩ đại the bottom of a mystery

  tìm hiểu ngọn mối cung cấp của một điều túng bấn ẩn

 • bản chất

  to be a good man at bottom

  bản hóa học là kẻ tốt

 • sức chịu đựng đựng, mức độ dai

  a horse of good bottom

  con ngựa mềm sức

  Xem thêm: hoe là gì

 • tính từ

  cuối, ở đầu cuối, thấp nhất

  bottom price

  giá thấp nhất

 • căn bản

 • động từ

  làm lòng (thùng, xoong...)

 • đóng mặt mũi (ghế)

 • mò xuống tận đáy; ((nghĩa bóng)) kiểm tra kỹ lưỡng (một vấn đề)

 • (bottom upon) địa thế căn cứ nhập, dựa trên

 • chạm đáy

  Cụm từ/thành ngữ

  to knock the bottom out of an argument

  bẻ gãy một lý lẽ

  to stand on one's own bottom

  tự lập ko nhờ vả ai

  to bet one's bottom dollar

  dốc túi tấn công cược

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: cabinet là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản