blue là gì

/blu:/

Thông dụng

Tính từ

(thông tục) ngán chán nản, thất vọng
to feel blue
cảm thấy ngán nản
things look blue
mọi việc dường như xứng đáng ngán, từng việc dường như xứng đáng buồn
blue study
sự ưu tư buồn buồn phiền, sự tâm trí ủ ê
Buồn
Hay chữ (đàn bà)
Tục tĩu (câu chuyện)
(chính trị) (thuộc) đảng Tô-ri
to drink till all's blue
uống say mèm, tợp say túng tỉ
to make (turn) the air blue
chửi tục
once in a blue moon

Xem moon

Xem thêm: cow là gì

Bạn đang xem: blue là gì

to beat sb đen giòn and blue
đánh ai cho tới tím bầm bản thân mẩy
to scream blue murder
kêu ca ầm ĩ
to vì thế sth till one is blue in the face
cật lực thao tác gì
Sb's blue-eyed boy
Con cưng của người nào (nghĩa bóng)

Danh từ

Màu xanh
to be dressed in blue
mặc ăn mặc quần áo màu sắc xanh
Phẩm xanh lơ, dung dịch xanh
Paris blue
xanh Pa-ri
( the blue) bầu trời
( the blue) biển khơi cả
Vận khích lệ điền kinh (trường ĐH Ôc-phớt và Căm-brít); huy hiệu chuyển động điền kinh (trường ĐH Ôc-phớt và Căm-brít)
the dark blues
những vận khích lệ điền kinh của ngôi trường ĐH Ôc-phớt
the light blues
những vận khích lệ điền kinh của ngôi trường ĐH Căm-brít
Nữ học tập fake, nữ giới sĩ ( (cũng) xanh lơ stocking)
( số nhiều) sự buồn chán
to be in the blues; lớn have the blues
buồn chán
to give someone the blues
gây nỗi sầu ngán cho tới ai
a bolt from the blue

Xem bolt

out of the blue
hoàn toàn bất ngờ
blue blood
con cái mái ấm nòi
the boys in blue
toán công an, group cảnh sát

Ngoại động từ

Làm xanh lơ, nhuộm xanh
Hồ lơ (quần áo)
(từ lóng) xài phí, phung phí (tiền bạc)

Hình thái từ

  • Ved : blued
  • Ving : bluing
  • so sánh hơn : bluer
  • so sánh nhất : the bluest

Chuyên ngành

Ô tô

Xanh dương, xanh lơ nước biển khơi, xanh lơ hoà bình

Xây dựng

phẩm xanh

Điện lạnh

màu lam
màu lơ

Kỹ thuật cộng đồng

nhuộm xanh lơ (thép)
màu xanh
azure blue
màu xanh lơ domain authority trời
berlin blue
màu xanh lơ phổ
blue adder
bộ nằm trong blue color lơ
blue blindness
mù màu sắc xanh
blue heat
sự nung cho tới mầu xanh
blue-green laser
laze blue color lam
navy blue
màu xanh lơ nước biển
prussian blue
màu xanh lơ sẫm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
azure , beryl , cerulean , cobalt , indigo , navy , royal , sapphire , teal , turquoise , ultramarine , dejected , depressed , despondent , disconsolate , dismal , dispirited , downcast , downhearted , down in the dumps , fed up * , gloomy , glum , low , melancholy , moody , unhappy , woebegone , bawdy , dirty , indecent , lewd , naughty , obscene , off-color , racy , risqu