being là gì

Being là 1 kể từ thường bị lầm lẫn và người học tập giờ Anh hoàn toàn có thể bắt gặp trở ngại trong các việc dùng chính kể từ này cũng chính vì nó đem tính năng của một danh kể từ và động kể từ tùy vào cụ thể từng tình huống. Bài viết lách sau đây phân tích và lý giải Being là gì, những cấu hình dùng với Being và phân biệt đằm thắm Being và Been.

Published on

being la gi cau truc cua being cach phan biet voi been

Bạn đang xem: being là gì

Key Takeaways:

Định nghĩa: Being là thể thời điểm hiện tại tiếp tục (present continuous form) và danh động kể từ (gerund) của động kể từ Be.

Cách sử dụng Being:

 • Thể thời điểm hiện tại tiếp tục của động kể từ Be.

 • Mang tính năng của một danh động kể từ, thông thường đứng sau giới kể từ, liên kể từ (conjunction words) hoặc một vài động kể từ chắc chắn.

 • Đóng tầm quan trọng như công ty ngữ hoặc một trong những phần của công ty ngữ vô câu, thông thường đi kèm theo với tính kể từ hoặc danh kể từ.

 • Là một danh kể từ thông thường (common noun)

Lưu ý: Being với thể thời điểm hiện tại tiếp tục ko cút công cộng với những tính kể từ mô tả xúc cảm như happy, boring, delighted, angry, upset….

Being là gì?

Being là thể thời điểm hiện tại tiếp tục (present continuous form) và danh động kể từ (gerund) của động kể từ be.

Bên cạnh tính năng của một động kể từ, Being còn hoàn toàn có thể được dùng với tính năng như 1 danh kể từ hoặc một trong những phần của cụm danh kể từ.

Với tính năng như 1 danh kể từ thông thường, Being đem nghĩa là 1 người, hoặc sự vật này bại liệt.

Being là gì

Cấu trúc và cách sử dụng Being

Cấu trúc 1: Thể thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc này dùng làm thao diễn miêu tả những hành vi, đối xử, hành xử của những người không giống nhưng mà hành vi, cơ hội cư xử/ hành xử không giống với thông thường ngày.

Ví dụ:

 • He is being weird today. (Hôm ni anh ấy đối xử tương đối không giống thông thường.)

 • You are being unfair. (Bạn đang được vô cùng ko công bình đấy.)

Cấu trúc 2: Preposition/ Conjunction words + being (Giới kể từ + being)

Với cấu hình này, being đem tính năng của một danh động kể từ và đứng sau giới kể từ, liên kể từ hoặc một vài động kể từ chắc chắn.

Ví dụ:

 • Thank you for being ví helpful. (Cảm ơn vì thế các bạn đã hỗ trợ ích thật nhiều.)

 • How life first came into being is a philosophical question. ( Sự sinh sống lúc đầu xuất hiện tại ra làm sao là 1 thắc mắc triết học tập.)

 • Do you lượt thích being a teacher? (Bạn đem mến việc bản thân là 1 nhà giáo không?)

Cấu trúc 3: Being + Adjective/Noun (Being + Tính từ/ Danh từ)

Đôi Khi cấu hình này hoàn toàn có thể được dùng như một trong những phần của công ty ngữ vô câu, đem ý nghĩa sâu sắc phân tích và lý giải nguyên do.

Ví dụ:

 • Being nice every time will leave a good impression on people you met.

 • Being late, he could not participate in the competition.

Cấu trúc 4: Being như 1 danh kể từ thông thường (common noun)

Ví dụ: I also have emotion as a human being. (Tôi cũng có thể có xúc cảm như 1 người thông thường.)

Phân biệt Being và Been

Một số người học tập giờ Anh thông thường lầm lẫn tình huống dùng của “Being” và “Been” bởi cả nhị được phân phát âm khá kiểu như nhau và bắt đầu từ động kể từ “to be”

Been là quá khứ phân kể từ của động kể từ be. Been cút sau động kể từ “to have” (has, have, had, will having). Been chỉ mất tính năng của một động kể từ.

Being là thể thời điểm hiện tại tiếp tục, ko cút công cộng với những động kể từ “to have” như been và Being được sử dụng sau “to be”(is, am, are, was, were). Being, như tiếp tục kể phía trên, cạnh bên tính năng như 1 động kể từ, trong tương đối nhiều tình huống, Being còn tồn tại tính năng của một danh kể từ.

Phân biệt Being và Been

Một vài ba cảnh báo Khi dùng Being

Trong phần reviews cấu hình và cơ hội dùng, Being hoàn toàn có thể đi kèm theo với tính kể từ. Tuy nhiên người học tập cần thiết cảnh báo với những tính kể từ thể hiện tại xúc cảm như happy, delighted, angry, upset…. ko cút công cộng với thể thời điểm hiện tại tiếp tục being.

Ví dụ: I am worried about the meeting. (Không phải I am being worried about the meeting)

Xem thêm:

 • Hope đồ sộ V hoặc Ving? Cách sử dụng và bài xích tập

 • Whereas là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng & bài xích tập

 • Cấu trúc & Cách sử dụng Moreover vô giờ Anh

Bài luyện vận dụng

Exercise 1: Fill in the blank

 1. I will always …………..here for you!

 2. Jenny has always ……a very obedient child.

 3. Stop ……. silly and sit down!

 4. She has …….waiting in the rain for a long time.

  Xem thêm: used up là gì

 5. The murder will …… caught and executed.

 6. How have you …….. recently?

 7. ……. a diplomat is not easy.

 8. ……. friendly đồ sộ everyone you meet.

 9. It’s …… nice knowing you!

 10. …….old means you have plenty of aches and pains.

Exercise 2: Choose the correct answer

 1. James has been / being very childish. 

 2. Has this pizza been / being reheated? 

 3. My paintings are been / being exhibited next week. 

 4. Police say that alcohol may have been / being the cause of 60% of traffic accidents.

 5. We must not tư vấn the misinformation that is been / being spread.    

 6. A nuclear war would kill millions of living been / beings.

 7. This house has been / being sold for 5 years.

 8. I have been / being đồ sộ Korea.

 9. They have been / being studying for 2 hours.

 10. Are you been / being friendly?

Đáp án

Exercise 1:

 1. be

 2. been

 3. being

 4. been

 5. be

 6. been

 7. Being

 8. Be

 9. been

 10. Being

Exercise 2:

 1. been

 2. been

 3. being

 4. been

 5. being

 6. beings

 7. been

 8. been

 9. been

 10. being

Tổng kết

Bài viết lách bên trên tiếp tục phân tích và lý giải khái niệm Being là gì, những cấu hình dùng Being tất nhiên ví dụ và bài xích luyện áp dụng. Being và Been đều bắt đầu từ động kể từ “to be” nên song khi hoàn toàn có thể khiến cho người học tập lầm lẫn vô cơ hội dùng. Tác fake kỳ vọng nội dung bài viết hoàn toàn có thể hỗ trợ người học tập phân biệt và nắm vững cơ hội dùng Being.

Tài liệu tham lam khảo

“Being.” BEING | Định Nghĩa Trong Từ Điển Tiếng Anh Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/being.

Mazurek, Danuta. “‘Been’ vs. ‘Being’: What's the Difference?” Thesaurus.com, Thesaurus.com, 29 June 2022, https://www.thesaurus.com/e/grammar/been-vs-being/. 

Xem thêm: such a devious money nghĩa là gì

WonderHowTo, et al. “How đồ sộ Use the Word ‘Being’ Correctly in English.” WonderHowTo, WonderHowTo, 3 Feb. 2010, https://learn-english.wonderhowto.com/how-to/use-word-being-correctly-english-291427/. 

Bạn ham muốn học tập tăng về nội dung này?

Đặt lịch học tập solo với Giảng viên bên trên ZIM sẽ được học tập thâm thúy rộng lớn về nội dung của nội dung bài viết các bạn đang được hiểu. Thời gian ngoan linh động và khoản học phí theo đuổi buổi