beer là gì

Công cụ cá nhân
 • /bɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rượu bia

  Cấu trúc kể từ

  to be in beer
  ngà ngà say
  beer and skittles
  những loại thú vị, những trò vui chơi vui mừng chơi
  life is not all beer and skittles
  đời ko nên khi nào thì cũng chỉ vui chơi vui mừng chơi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  bia
  rượu bia

  Kinh tế

  bia
  rượu bia

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ale , amber brew , barley pop , brew , brewski , brown bottle , chill * , cold coffee , cold one , hops , lager , malt , malt liquor , oil * , stout * , suds * , barley , beverage , bock , bottled , brewer , case , dark , glass , grog , keg , kvass , liquor , mug , near , pitcher , porter , stein , stout , suds , swanky , yard , yeast

  Bạn đang xem: beer là gì

  Xem thêm: con chim tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ