beads là gì

/bi:d/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Giọt, phân tử, lớp bọt do khí tạo ra, đàng hàn, gờ tròn trặn, khoanh mép

Cơ khí & công trình

gân tròn
gờ tròn
tang lốp
vành rìa
vành mép

Hóa học tập & vật liệu

chuỗi hạt

Ô tô

mép (vành bánh)
mép lốp

Giải quí VN: Là phần lốp xúc tiếp với khoanh xe pháo.

tanh (gân) vỏ xe

Xây dựng

gờ cong

Giải quí EN: A small convex molding formed on wood or other material.Analytical Chemistry. a globule of borax or other flux used in a bead test..

Bạn đang xem: beads là gì

Giải quí VN: Một đàng gân tô điểm cong, nhỏ bên trên mộc hoặc những vật tư không giống. Trong hóa phân tích: một giọt borax hoặc hóa học trợ dung không giống dùng để làm đánh giá.

Xem thêm: guide là gì

Xem thêm: stamp là gì

niềng sắt
ta-lông (vỏ xe)
vẩy hàn

Điện lạnh

chuỗi khuyên răn cơ hội điện

Kỹ thuật cộng đồng

bi thủy tinh
glass bead
hạt bi thủy tinh
bờ
bọt khí
chỗ phình
nẹp lưu giữ kính
đường hàn
location of a weld bead
vị trí đàng hàn
weave bead
đường hán đan
gân tăng cứng
gấp mép
gấp nếp
giọt
welding bead
chuỗi giọt hàn
gờ
hạt
nối mộng
mối hàn
sườn tăng cứng
vành
uốn nếp
uốn sóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bean , bubble , dab , dot , driblet , drop , globule , grain , particle , pea , pellet , pill , shot , speck , spherule , stone , bauble , chaplet , foam , prayer , rosary , sight , sparkle , trinket

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ