based in là gì

Only The Daily Thể Thao remains based in Manchester.

AMI is a company based in the west outskirts of Munich.

Bạn đang xem: based in là gì

AMI là 1 trong doanh nghiệp lớn với trụ sở ở ngoại thành phía tây của Munich.

History is always based in truth and facts.

Lịch sử luôn luôn luôn luôn được căn cứ vào dữ khiếu nại và thực sự.

Koala Cherries is based in Yarck, two hours north east of Melbourne.

Cherry Koala sở hữu cơ sở tại Yarck, 2 giờ về phía Đông Bắc Melbourne.

Ferrari, which is based in Marenello Italy is the world's best automaker.

Ferrari, được dựa trong Marenello Italy là xe hơi cực tốt của trái đất.

Chúng tôi đang được dựa ở Philippines.

Gox, một sàn giao dịch thanh toán trên Tokyo.

All our core activities are based in the ARA-area.

Tất cả những chiến dịch tôi thực hiện đều thuộc lĩnh vực tài chủ yếu.

International oil companies based in the southeastern Iraqi đô thị of Basra have begun evacuating American employees, according đồ sộ Al Arabiya news outlet.

Các doanh nghiệp lớn dầu lửa quốc tế đóng tại TP.HCM Basra ở đông đúc nam Iraq vẫn chính thức di tản nhân viên cấp dưới người Mỹ, theo dõi trang tin tưởng Al Arabiya.

He pointed out that the group's leader, believed đồ sộ be based in Syria, is seeking đồ sộ control territory from Baghdad đồ sộ Lebanon.

Ông nêu đi ra là lãnh tụ của tổ chức triển khai này, được cho rằng bịa đặt căn cứ tại Syria, đang được dò la cơ hội kiểm soát cương vực kể từ Baghdad cho tới Libăng.

The tests are produced by Baebies Inc., based in Durham, N.C.

Xét nghiệm được Baebies Inc, trụ sở ở Durham, N. C. phát hành.

They were then attacked by 86Japanese aircraft from the 22nd Air Flotilla based in Saigon, which attacked both Prince of Wales and Repulse.

Hạm group bị 86 máy baythuộc Không đoàn 22 bịa đặt căn cứ tại Sài Thành tiến công, nhắm nhập cả Prince of Wales và Repulse.

Apple, based in Cupertino, California, designs its products in the US and relies on Foxconn and other contract manufacturers đồ sộ make them.

Apple bịa đặt trụ sở ở Cupetino, California, Mỹ, design những thành phầm của tớ bên trên Mỹ, mướn Foxconn và những thương hiệu phát hành thích hợp đồng không giống phát hành bọn chúng.

In 1938, Royal Oak returned đồ sộ the trang chủ Fleet andwas made flagship of the Second Battle Squadron based in Portsmouth.

Vào năm 1938, Royal Oak được mang lại quay trở lại Hạm group Nhà và đượcđặt thực hiện soái hạm của Hải group Thiết giáp hạm 2 bịa đặt căn cứ tại Portsmouth.

Xem thêm: packing là gì

Air Åland Ab is the provincial airline of Åland, based in Mariehamn, Åland, Finland.

Air Åland Ab( mã IATA= N9) là thương hiệu sản phẩm ko của Phần Lan, trụ sở ở Mariehamn, Åland.

Modernised by the 1922- 24 refit,she was transferred in 1926 đồ sộ the Mediterranean Fleet, based in Grand Harbour, Malta.

Được văn minh hóa trong mỗi năm 1922- 1924,nó được fake lịch sự Hạm group Địa Trung Hải nhập năm 1926 và bịa đặt căn cứ tại cảng Grand nằm trong Malta.

He will be based in Singapore and report đồ sộ George Attard, chief executive Asia, Aon Reinsurance Solutions.

Ông tiếp tục thao tác tại trụ sở Singapore và report mang lại ông George Attard, Tổng Giám đốc châu Á, Aon Reinsurance Solutions.

More kêu ca 1,400 U.S. service members based in Okinawa, nhật bản, and 500 Armed Forces of the Philippines members participate in the exercise.

Khoảng 1.400 quân Mỹ đóng góp tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản, và 500 quân sĩ Philippines tiếp tục nằm trong nhập cuộc tập luyện trận.

About 1,400 US service members based in Okinawa, nhật bản, and 500 Philippine Armed Forces personnel are joining the war games here.

Khoảng 1.400 quân Mỹ đóng góp tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản, và 500 quân sĩ Philippines tiếp tục nằm trong nhập cuộc tập luyện trận.

In his new role,Wee Loon will be based in Singapore and report directly đồ sộ Damian Ely, CEO of CTA.

Trong tầm quan trọng mới mẻ,ông Yong tiếp tục thao tác tại trụ sở Singapore và report thẳng lên ông Damian Ely, CEO của CTA.

She will b based in Nairobi, the capital đô thị of Kenya.[1][3].

Bà tiếp tục thao tác tại trụ sở tại Nairobi, thủ đô của Kenya.[ 1][ 2].

He then was assigned đồ sộ the 72nd MixedAviation Regiment of the Black Sea Fleet, based in Sevastopol.[1][2].

Ông được cắt cử đáp ứng nhập Trung đoàn Hàng khonho6564nhợp 72 nằm trong Black Sea Fleet, đóng góp tại căn cứ Sevastopol.[ 1][ 2].

There are also 10 American patrol craft based in Bahrain at the headquarters for the U.S. Navy's 5th fleet.

Ngoài đi ra, 10 tàu tuần tra không giống của Mỹ đang được đóng góp quân tại căn cứ Hạm group thủy quân số 5 của Mỹ tại Bahrain.

Oanh Tran is a Sales Manager, based in Ho Chi Minh City.

Tran Oanh là Quản lý Bán sản phẩm, tại trụ sở TP.HCM Sài Gòn.

Based in the(fictional) rural village of Pontypandy, Fireman Sam is a pillar of the community and the hero of every rescue.

Xem thêm: happy go lucky là gì

Làm việc tại trụ sở tại xã Welsh của Pontypandy, Sam là trụ cột của xã hội và là hero của từng cuộc giải cứu vớt.

Valrhona is a French chocolate manufacturer based in the small town of Tain L'Hermitage in Hermitage, a wine-growing district near Lyon.

Valrhona là căn nhà phát hành sôcôla thời thượng của Pháp có trụ sở tại thị xã nhỏ Tain- l' Hermitage ở Hermitage, một quận trồng rượu sát Lyon.