balcony nghĩa là gì

Bản dịch của "balcony" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: balcony nghĩa là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "balcony" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "balcony" nhập một câu

A narrow balcony, accessed from the upstairs hall, is centered above the front door.

Xem thêm: unconscious là gì

Most are three storey brick structures with balconies on the upper floors.

Xem thêm: thrifty là gì

It features an oriel window, covered wooden balconies, and porches.

The main worship hall and the balcony are on second and third floors.

Wax eggs were made stuffed with confetti using specially designed machines which the carnivalists threw from balconies.