back down là gì

Phrasal verb Down – những cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh được dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc từng ngày tương đương trong số bài xích thi đua thực chiến. Cùng PREP.VN ở lòng những Phrasal verb với Down phổ biến nhằm dùng đúng mực giúp cho bạn tiếp xúc hiệu suất cao và đoạt được được điểm số thiệt cao nhé!

Tổng thích hợp Phrasal verb Down nhập giờ đồng hồ Anh
Tổng thích hợp Phrasal verb Down nhập giờ đồng hồ Anh

I. Một số Phrasal Verb Down thông dụng

Down hoàn toàn có thể là 1 trong những giới kể từ, tính kể từ hoặc trạng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh đem nghĩa “xuống; ở phía dưới; ngán nản; thất vọng;…”. Còn muốn tạo trở thành Phrasal verb, giới kể từ down sẽ theo một trong những động kể từ, dẫn đến những cụm động kể từ hoặc, phần mềm đơn giản và dễ dàng nhập vào tiếp xúc tương đương trong số bài xích thi đua giờ đồng hồ Anh thực chiến. Sau đó là một trong những Phrasal verb down phổ biến nhập giờ đồng hồ Anh, nằm trong tìm hiểu thêm bên dưới nhé!

Bạn đang xem: back down là gì

1. Calm down

Phrasal verb down thứ nhất PREP.VN ra mắt cho tới độc giả đó là Calm down. Vậy calm down tức là gì? Calm down đem nghĩa “bình tĩnh lại”. Tham khảo ví dụ:

  • He sat down, took a few deep breaths and tried to lớn calm himself down (Anh ấy ngồi xuống, thay đổi sâu sắc vài ba thứ tự và nỗ lực điềm đạm lại).
  • When I lose my temper, it takes ages for mạ to lớn calm down again (Khi tôi mt bình tĩnh, thường thì khá là lâu để tôi bình tĩnh tr li).
Calm down
Calm down

2. Break down 

Cụm động kể từ với Down tiếp theo sau chúng ta nên ở lòng cơ đó là Break down, vậy Break down tức là gì? Một số chân thành và ý nghĩa của Break down nhập giờ đồng hồ Anh:

  • Break down: Đàm phán thất bại. Ví dụ: The talks between management and the unions BROKE DOWN acrimoniously (Cuc đàm phám gia ban giám đốc và công đoàn đã tht bi thm hi).
  • Break down: Bắt đầu khóc, sụp sập. Ví dụ: He BROKE DOWN in tears (Cu tớ bt đầu khóc).
  • Break down: Bị lỗi (dừng vận hành). Ví dụ: My car‘s BROKEN DOWN, sánh I came by xe taxi (Chiếc xe pháo của tôi đã biết thành lỗi, vì vậy tôi cút vị taxi).
  • Break down: Đập vỡ mặt hàng rào, trở lo ngại,… Ví dụ: He had to lớn BREAK DOWN their opposition to lớn his ideas (Cu tớ phi đập tan s phn đối quan liêu đim ca mình).

Break down
Break down

3. Settle down

Settle down – Phrasal verb Down tiếp theo sau được nhắc nhập nội dung bài viết này. Vậy Settle down là gì? Cụm động kể từ này còn có một trong những chân thành và ý nghĩa, rõ ràng cơ là:

  • Settle down: chính thức cuộc sống đời thường ổn định ấn định và thông thường lệ. Ví dụ: After years of partying, she finally got married and SETTLED DOWN (Sau nhiu năm tic tùng, cui cùng cô y cũng kết hôn và n định cuc sng).
  • Settle down: trở thành tĩnh lặng. Ví dụ: Every body toàn thân please settle down (Mọi người thực hiện ơn hãy tĩnh lặng nào).
Settle down
Settle down

4. Back down

Phrasal verb Down tiếp theo sau chúng ta nên nhanh gọn ghi lại nhập buột tay kể từ vựng này đó là Back down. Vậy back down là gì? Cụ thể cơ là:

  • Back down: Rút lại chủ ý, ý kiến. Ví dụ: She refused to lớn BACK DOWN and was fired (Cô tớ t chi rút li ý kiến và b rơi thi).

  • Back down: thừa nhận đang được sai/ đã biết thành vượt mặt. Ví dụ: Lan Anh is sánh stubborn. I had had a row with her for 5 days and eventually, she backed down and apologized to lớn mạ (Lan Anh thiệt cứng đầu. Tôi đang được tranh luận với cô tớ nhập 5 ngày và sau cuối, cô tớ đang được thoái lui và van lơn lỗi tôi).
  • Back down: ngừng làm những gì vì như thế có khá nhiều người phản đối. Ví dụ: There is nothing that can make us back down on the decision to lớn strike (Không đem gì hoàn toàn có thể khiến cho Cửa Hàng chúng tôi ngừng việc đòi hỏi ra quyết định đình công).
Back down
Back down

5. Jot down

Phrasal verb với Down phổ biến, được dùng thông thường xuyên nhập giờ đồng hồ Anh này đó là Jot down. Vậy Jot down tức là gì? Jot down tức là ghi chú nhanh. Chúng tớ nằm trong PREP.VN đi kiếm hiểu một trong những ví dụ rõ ràng sau đây nhé:

  • I JOTTED DOWN her number on a scrap of paper but I can‘t find it now (Tôi đang được chú giải thời gian nhanh số điện thoại cảm ứng của cô ấy ấy vào trong 1 mẩu giấy tờ tuy nhiên giờ tôi không tìm kiếm thấy nó).

  • I carry a notebook sánh that I can jot down any ideas (Tôi đem theo dõi một cuốn buột nhằm hoàn toàn có thể ghi lại ngẫu nhiên phát minh nào).

Jot down
Jot down

Tham khảo thêm thắt bài xích viết:

Phrasal Verb với Back – Ý nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài xích tập luyện cụ thể!

6. Narrow down 

Narrow down – Phrasal verb Down phổ biến, được dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc tương đương nhập bài xích thi đua giờ đồng hồ Anh thực chiến. Narrow down là gì? Narrow down tức là loại quăng quật những lựa lựa chọn không nhiều cần thiết rộng lớn nhằm việc lựa lựa chọn đơn giản và dễ dàng hơn. Ví dụ cụ thể:

  • I am not sure which university to lớn apply to, but I have NARROWED my list DOWN to lớn three (Tôi không chc là tôi nên np đơn trường nào nhưng tôi loi b được khá khá xung còn 3 trường thôi).

  • We narrowed the list of candidates down from ten to lớn three (Chúng tôi đang được thu hẹp list những ứng viên kể từ 10 xuống còn 3).

Narrow down
Narrow down

7. Turn down 

Tiếp theo dõi, Turn down là 1 trong những cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh bạn phải nắm rõ. Vậy turn down tức là gì?

  • Turn down: Giảm âm thanh, sức nóng phỏng. Ví dụ: The room was too hot, sánh she TURNED the heating DOWN (Căn phòng này quá nóng nên cô y gim máy nhit độ đi).
  • Turn down: Từ chối một điều mời mọc. Ví dụ: They offered her the job, but she TURNED it DOWN (H yêu cu mang đến cô y công vic nhưng cô y t chi).
  • Turn down: Gấp nắp chóng xuống nhằm lấy địa điểm mang đến ai cơ ngủ. Ví dụ: The khách sạn staff TURNED DOWN the bed and scattered flower petals on it while we were having dinner (Nhân viên khách sn gp np giường xung và ri cánh hoa lên đó trong những khi chúng tôi ăn ti).
Turn down
Turn down

8. Let down 

Let down là cụm kể từ tiếp theo sau bạn cũng có thể nằm trong lòng nhằm vận dụng nhập cuộc sống đời thường từng ngày. Let down tức là gì? Ý nghĩa và ví dụ cụ thể:

  • Let down: Thất vọng, hoặc ko tạo được trình tự động, quy củ. Ví dụ: She failed to lớn turn it up and I felt badly LET DOWN (Cô y không th bt nó lên nên tôi thy thc s tht vng).
  • Let down: Nối mang đến ăn mặc quần áo dài thêm hơn nữa. Ví dụ: He‘s grown sánh much, we’ll have to lớn LET his trousers DOWN (Thng bé ln quá nhanh, chúng tôi phi ni mang đến qun ca nó dài hơn na).
Let down
Let down

9. Get down

Get down là gì? Phrasal verb Down này còn có nghĩa gì nhập giờ đồng hồ Anh. Tham khảo ngay lập tức chân thành và ý nghĩa và ví dụ rõ ràng sau đây:

  • Get down: Làm ai cơ buồn, tuyệt vọng, kiệt mức độ. Ví dụ: The miserable weather in winter really GETS mạ DOWN (Cái thi tiết khc nghit này ca mùa đông thc s làm tôi kit sc).
  • Get down: Ghi chép, thu thanh. Ví dụ: I couldn‘t GET DOWN everything he said (Tôi ko thể biên chép lại được những gì nhưng mà anh ấy nói).
  • Get down: Nuốt xuống. Ví dụ: The medicine tasted horrible and it was difficult to lớn GET it DOWN (V ca viên thuc này tht kinh khng và tht khó mang đến tôi để nut nó xung).
  • Get down: Xuống xe pháo. Ví dụ: The trained pulled in and we GOT DOWN (Con tàu đã vào ga và chúng tôi xung tàu).
  • Get down: Rời bàn sau thời điểm ăn. Ví dụ: When we had finished dinner, the children asked if they could GET DOWN (Khi chúng tôi kết thúc ba ăn, lũ tr hi chúng tôi coi chúng có được ri bàn ăn không).
  • Get down: Giảm cút. Ví dụ: The doctor says I my GET my cholesterol levels DOWN (Bác sĩ nói rng tôi đã làm gim được lượng cholesterol nhập cơ thể).
Get down
Get down

10. Back down

Back down – Phrasal verb với Down phổ biến ko thể bỏ lỡ. Back down tức là gì? Back down được hiểu là “rút lại ý kiến, ý kiến”. Ví dụ:

  • She refused to lớn BACK DOWN and was fired (Cô tớ t chi rút li ý kiến và b rơi thi).
  • Eventually, Hoa backed down and apologized (Cuối nằm trong, Hòa đang được thoái lui và van lơn lỗi).

Back down
Back down

11. Một số Phrasal verb Down khác

Phrasal verb với Down Ý nghĩa Ví dụ
Sit down ngồi xuống The nurse SAT mạ DOWN in a chair (Y tá đã giúp tôi ngi xung ghế ta)
Bring down giảm, hạ xuống

The improvements in technology have BROUGHT the prices of computers DOWN considerably in recent months (S ci thin nhập công ngh đã làm mang đến giá máy tính gim đáng k nhập my tháng gn đây).

Xem thêm: talk over là gì

Burn down thiêu rụi

They had to lớn completely rebuild the museum after the old one BURNED DOWN (H đã phi xây dng li hoàn toàn vin bo tàng đó sau thời điểm cái cũ đã b thiêu ri hoàn toàn).

Come down rơi (mưa, tuyết)

Just look at the rain COMING DOWN! I‘m not going out in that (Nhìn nhập trận mưa sắp tới kìa! Tôi sẽ không còn ra bên ngoài cơ đâu).

Count down đếm ngược

I‘m COUNTING DOWN the days till they leave (Tôi đang được kiểm điểm ngược cho tới ngày bọn họ tách khỏi).

Pin down có một chủ ý, phát minh cố định

I‘ve asked him to lớn mix a date, but he’s a hard man to lớn PIN DOWN and won‘t give a definite answer (Tôi đòi hỏi anh ấy bịa đặt một lịch hứa tuy nhiên anh ấy là 1 trong những người khá kiên ấn định Lúc thể hiện ra quyết định và anh ấy sẽ không còn thể hiện một câu vấn đáp chắc chắn đâu).

II. Bài tập luyện áp dụng Phrasal Verb Down

Làm ngay lập tức một trong những bài xích tập luyện sau đây nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức về Phrasal verb Down nhập giờ đồng hồ Anh các bạn nhé:

1. He………….., took a few deep breaths and tried to lớn calm himself down.

A. sat down     B. jotted down     C. backed down     D. got down

2. I couldn‘t……….everything he said

A. let down     B. get down     C. sit down     D. turn down

3. The khách sạn staff……..the bed and scattered flower petals on it while we were having dinner.

A. turned down     B. got down     C. settle down     D. calm down

4. I……….her number on a scrap of paper but I can‘t find it now.

A. narrowed down     B. turned down     C. jotted down     D. got down

5. After years of partying, she finally got married and………….

A. calmed down     B. sat down     C. jotted down     D. settled down

Đáp án: A – B – A – C – D

III. Lời Kết

Trên đó là những Phrasal verb Down phổ biến nhất nhập giờ đồng hồ Anh. Bỏ túi ngay lập tức những cụm động kể từ phổ biến này nhằm trau dồi vốn liếng kể từ hiệu suất cao, đơn giản và dễ dàng vận dụng Lúc tiếp xúc giờ đồng hồ Anh tương đương trong số bài xích thi đua thực chiến nhé. 

Hãy nằm trong Prep và những thầy cô học tập thêm thắt nhiều kể từ vựng rộng lớn và đoạt được điểm số giờ đồng hồ anh nhưng mà bạn muốn bằng phương pháp ĐK ngay lập tức cho chính mình 1 khóa đào tạo sau đây phù phù hợp với tiềm năng của công ty nhé.

 1. Khóa học tập ielts
 2. Khóa học tập toeic
 3. Khóa học tập giờ đồng hồ anh thptqg

Tú Phạm

Xem thêm: bull là gì

Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà tạo nên Nền tảng luyện thi đua lanh lợi Prep.vn. Với rộng lớn 10 năm tay nghề nhập giảng dạy dỗ và luyện thi đua, Thầy Tú đã hỗ trợ hàng nghìn học tập viên đạt điểm trên cao nhập kỳ thi đua IELTS. Thầy cũng chính là Chuyên Viên tư vấn trong số lịch trình của Hội Đồng Anh và là diễn thuyết trên rất nhiều sự khiếu nại, lịch trình và hội thảo chiến lược số 1 về ngữ điệu.
Prep.vn - nền tảng học tập luyện lanh lợi, phối hợp dạy dỗ và technology với thiên chức gom từng học viên mặc dù ở bất kể đâu đều có được quality dạy dỗ chất lượng nhất; mang tới hưởng thụ học tập và luyện thi đua trực tuyến như thể đem nhà giáo xuất sắc kèm cặp riêng rẽ. Bên cạnh đội hình giáo viên Chuyên Viên TOP đầu, Prep.vn còn dùng trí tuệ tự tạo với kĩ năng phân tách hưởng thụ người học tập, dẫn đến nội dung học tập tương tác cao và không khí luyện thi đua ảo nhằm mục tiêu xử lý hiện tượng thiếu thốn thực hành thực tế, tương tác ở những lớp học tập truyền thống lịch sử.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm