avail là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə´veil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều chất lượng, tiện lợi (chỉ người sử dụng trong mỗi phối hợp bên dưới đây)
  to be of avail
  có lợi, đem ích
  to be of no avail
  không đem sản phẩm, không tồn tại hiệu suất cao, không tồn tại ích gì, vô ích
  to be of little avail
  không đem sản phẩm gì bao nhiêu, không tồn tại hiệu suất cao gì bao nhiêu, không tồn tại lợi gì mấy
  without avail
  không đem két ngược, không tồn tại hiệu suất cao, không tồn tại quyền lợi gì, vô ích
  to [[[work]] hard] to lớn little avail
  (làm việc nhiều mà) không tồn tại sản phẩm gì mấy

  Động từ

  Giúp ích, chất lượng cho
  it availed him nothing
  cái cơ chẳng mang lại lợi ích gì mang lại hắn
  to avail oneself of an opportunity
  lợi dụng cơ hôi
  to avail oneself of something
  lợi dụng vật gì, người sử dụng loại gì

  hình thái từ

  • Ved: availed
  • Ving:availing

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  có ích

  Kinh tế

  điều đem lợi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  account , advantage , applicability , appropriateness , fitness , service , usefulness , benefit , profit , utility , blessing , boon , favor , gain
  verb
  account , advantage , answer , be adequate , benefit , fill , fulfill , meet , profit , satisfy , serve , suffice , work , assistance , help , use , utilize , value

  Bạn đang xem: avail là gì

  Xem thêm: knuckles là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ