attached là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈtætʃ/

Ngoại động từ[sửa]

attach ngoại động từ /ə.ˈtætʃ/

Bạn đang xem: attached là gì

 1. Gắn, dán, trói buộc.
  to attach a label đồ sộ a bag — dán nhãn vô loại túi
  to attach a stamp — dán tem
 2. Tham, gia, thâm nhập.
  to attach oneself đồ sộ a political party — nhập cuộc một chủ yếu đảng
 3. Gắn bó.
  to be deeply attached đồ sộ somebody — rất là khăng khít với ai; vô cùng bịn rịn với ai
 4. Coi, nghĩ rằng, gán cho tới.
  to attach importance đồ sộ something — coi việc gì là quan lại trọng
  to attach little value đồ sộ someone's statement — coi điều tuyên thân phụ của người nào là không tồn tại độ quý hiếm mấy
  to attach the blame đồ sộ somebody — gán (đổ) lỗi cho tới ai
 5. (Pháp lý) Bắt lưu giữ (ai); tịch biên (gia sản... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

attach nội động từ /ə.ˈtætʃ/

Xem thêm: steam tiếng anh là gì

 1. Gắn ngay lập tức với.
  the responsibility that attaches đồ sộ that position — trách cứ nhiệm nối sát với cương vị công tác làm việc đó

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "attach". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)