asymmetrical là gì

/ˌeɪsəˈmɛtrɪk , ˌæsəˈmɛtrɪk/

Thông dụng

Cách viết lách không giống asymmetrical

Tính từ

Không đối xứng

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

bất đối xứng
ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
đường chạc mướn bao số bất đối xứng
ADSL (asymmetricdigital subscriber line)
đường mướn bao số bất đối xứng
asymmetric cryptography
mật mã bất đối xứng
asymmetric device
thiết bị bất đối xứng
asymmetric digital subscriber line (ADSL)
đường chạc mướn bao số bất đối xứng
asymmetric digital subscriber loop
vòng mướn bao số bất đối xứng
asymmetric digital subscriber loop (ADSL)
đường mướn bao số bất đối xứng
asymmetric I/O
nhập/xuất bất đối xứng
asymmetric I/O
vào/ra bất đối xứng
asymmetric network
mạng bất đối xứng
asymmetric signal
tín hiệu bất đối xứng
asymmetric đoạn phim compression
sự nén đoạn phim bất đối xứng
không đối xứng
asymmetric (al) joint
sự link ko đối xứng
asymmetric anticline
nếp lồi ko đối xứng
asymmetric data flow
luồng tài liệu ko đối xứng
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
đường chạc mướn bao số ko đối xứng
asymmetric etch figure
hình xăm ko đối xứng
asymmetric etch figure
hình rỗ ko đối xứng
asymmetric fold
nếp uốn nắn ko đối xứng
asymmetric input-output
nhập xuất ko đối xứng
asymmetric karyotype
kiểu nhân ko đối xứng
Asymmetric Multi-processing (AMP)
đa xử lý ko đối xứng
asymmetric power distribution or split
sự phân phối hiệu suất ko đối xứng
asymmetric rim
niềng xe cộ ko đối xứng
asymmetric signal
tín hiệu ko đối xứng
asymmetric truss
giàn ko đối xứng
monorail with asymmetric suspension
đường ray đơn treo ko đối xứng

Địa chất

không đối xứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: asymmetrical là gì

Xem thêm: bull là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ