arrow là gì

/'ærou/

Thông dụng

Danh từ

Tên, mũi tên
Vật hình tên
to have an arrow in one's quiver
còn một mũi thương hiệu nhập ống tên; (nghĩa bóng) còn phương tiện đi lại dự trữ
as straight as an arrow
trung thực và bộc trực

Chuyên ngành

Toán & tin

mũi thương hiệu (trên sơ đồ)

Xây dựng

tay chỉ

Kỹ thuật cộng đồng

kim chỉ
mũi tên
mũi thương hiệu, mũi nhọn

Địa chất

mũi thương hiệu (trên phiên bản vẽ), kim chỉ (báo)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bolt , cursor , dart , indicator , missile , pointer , projectile , shaft , arrowhead , butt shaft , direction , fletcher , flight , fluke , mark , marker , matras , nock , pin , quarrel , quiver , reed , rod , sprite , vane , weapon

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: arrow là gì

Xem thêm: quality time là gì

NHÀ TÀI TRỢ