archives là gì

/´a:kaiv/

Toán & tin cậy

kho trữ
niêm cất

Hình thái từ

  • V-ing: Archiving
  • V-ed: Archived

Kỹ thuật công cộng

lưu trữ

Giải mến VN: Là sự tập trung lưu lưu giữ những vấn đề cũ được xóa lên đường từ là 1 hạ tầng tài liệu ArcStorm.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
annals , chronicles , clippings , documents , excerpts , extracts , files , papers , registers , roll , scrolls , writings , magazine , repository , store , storehouse , warehouse , chronicle , document , library , museum , record , registry

Bạn đang xem: archives là gì

Xem thêm: tourism là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ