architect là gì

/´a:kitekt/

Thông dụng

Danh từ

Kiến trúc sư
(nghĩa bóng) người thực hiện đi ra, người xây đắp, người sáng sủa tạo
to be the architect of one's own fortune
tự bản thân xây đắp cơ đồ; tự động bản thân dẫn đến loại số phận của mình

Chuyên ngành

Xây dựng

Kiến trúc sư. Nghề phong cách xây dựng sư

Giải quí EN: A licensed professional trained in the art of designing buildings and overseeing their construction.

Bạn đang xem: architect là gì

Giải quí VN: Một nghề nghiệp, trình độ được thừa nhận, đào tạo và huấn luyện về nghành nghề dịch vụ nghệ thuât kiến thiết căn nhà và phong cảnh vô xây đắp.

Kỹ thuật cộng đồng

kiến trúc sư
architect association
hội phong cách xây dựng sư
architect in training
kiến trúc sư đang được thực tập
chief architect
kiến trúc sư trưởng
chief resident architect
kiến trúc sư công ty nhiệm
consulting architect
kiến trúc sư tư vấn
landscape architect
kiến trúc sư cảnh quan
landscape architect
kiến trúc sư phong cảnh
marine architect
kiến trúc sư tàu thuyền
naval architect
kiến trúc sư tàu thuyền
professional architect
kiến trúc sư chuyên nghiệp nghiệp
site architect
kiến trúc sư hiện tại trường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
artist , builder , creator , designer , draftsperson , engineer , inventor , maker , master builder , originator , planner , prime mover , author , entrepreneur , father , founder , parent , patriarch , innovator

tác fake

Xem thêm: finnish là gì

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: stand up for là gì