approve of là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpruːv/

Ngoại động từ[sửa]

approve ngoại động từ /ə.ˈpruːv/

 1. Tán trở nên, đồng ý, tán thành, đồng ý.
 2. Xác nhận, phê chuẩn chỉnh, chuẩn chỉnh nó.
 3. Chứng tỏ, trầm trồ, chứng tỏ.
  to approve one's valour — minh chứng lòng can đảm
  he approved himself vĩ đại be a good pianist — anh tớ trầm trồ là một trong những người nghịch ngợm pianô giỏi

Chia động từ[sửa]

approve

Bạn đang xem: approve of là gì

Xem thêm: trade fair là gì

Xem thêm: shade là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to approve
Phân kể từ hiện nay tại approving
Phân kể từ vượt lên trên khứ approved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approves hoặc approveth¹ approve approve approve
Quá khứ approved approved hoặc approvedst¹ approved approved approved approved
Tương lai will/shall² approve will/shall approve hoặc wilt/shalt¹ approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approve approve approve approve
Quá khứ approved approved approved approved approved approved
Tương lai were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approve let’s approve approve
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

approve nội động từ /ə.ˈpruːv/

 1. Approve of giã trở nên, đồng ý, tán thành, đồng ý.
  to approve of the proposal — giã trở nên đề nghị

Chia động từ[sửa]

approve

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to approve
Phân kể từ hiện nay tại approving
Phân kể từ vượt lên trên khứ approved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approves hoặc approveth¹ approve approve approve
Quá khứ approved approved hoặc approvedst¹ approved approved approved approved
Tương lai will/shall² approve will/shall approve hoặc wilt/shalt¹ approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approve approve approve approve
Quá khứ approved approved approved approved approved approved
Tương lai were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approve let’s approve approve
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "approve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=approve&oldid=1795770”