a/n là gì

Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N)
Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N)

Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) có lẽ rằng là thuật ngữ thân thuộc gì với dân xuất nhập vào. Tên của triệu chứng kể từ này đã và đang trình bày lên được phần này nội dụng na ná mục tiêu dùng của chính nó. Chúng tao nằm trong thám thính hiểu cụ thể nhé:

Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) là giấy má thông tin cụ thể của Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu/ doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder thông tin cho những người nhận sản phẩm biết về chương trình ngày tàu tới cảng nhận sản phẩm. Trên Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) tiếp tục thể hiện tại cụ thể lô sản phẩm tất nhiên ngày tàu cập cảng nhận sản phẩm.

Bạn đang xem: a/n là gì

II. Ai là kẻ tạo ra Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N)

Như tiếp tục trình bày phía trên, Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) sẽ tiến hành tạo ra vì thế Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu/ doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder:

  • Nếu chúng ta dùng công ty của những sản phẩm tàu: thì Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu tiếp tục là kẻ tạo ra Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) cho chính mình.
  • Nếu chúng ta dùng công ty của doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder: thì thì Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu tiếp tục là kẻ tạo ra Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) cho những doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder. Sau cơ chúng ta tiếp tục tạo ra một bạn dạng Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) cho chính mình, bạn dạng này được dựa vào bạn dạng vì thế thương hiệu tàu tạo ra.

Lưu ý Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N):

Nếu sản phẩm của doanh nghiệp là sản phẩm lẻ LCL thì chắc chắn là là nên dùng công ty của những doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder rồi nhé.

Xem thêm: latam là gì

Xem thêm: kinky nghĩa là gì

III. Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) sẽ tiến hành tạo ra bên trên đâu?

Đã là thông tin sản phẩm cho tới thì chắc chắn là là được tạo ra bên trên điểm cho tới rồi. Nói tương đối đầy đủ thì Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) sẽ tiến hành tạo ra vì thế Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu/ doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder bên trên nước nhập khẩu/ điểm cho tới.

IV. Tại sao lại cần phải có Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N)?

Sau Khi tàu xuất hành bên trên cảng xếp sản phẩm, tàu sẽ có được một khoảng tầm thời hạn dịch rời trên biển khơi. Lịch trình dịch rời của tàu cho những tuyến đang được thông tin cho những người gửi sản phẩm Khi lấy booking. Tuy nhiên, quy trình dịch rời trên biển khơi rất có thể gặp gỡ những yếu tố về thiên tai, hoặc việc xếp tháo dỡ sản phẩm & hàng hóa, kẹt cầu cảng thực hiện kéo dãn tăng thời hạn vân gửi, nên mục tiêu của thông tin sản phẩm cho tới là:

  • Thông báo cho những người nhận sản phẩm biết về chương trình ngày tàu tới cảng nhận sản phẩm rất có thể đích thị dự loài kiến cung cấp đầu hoặc trễ rộng lớn. Từ cơ chúng ta kế hoạch thanh toán giao dịch những ngân sách local charge na ná lên lịch thông quan tiền lô sản phẩm cũng như thể đem sản phẩm về kho.
  • Nếu chúng ta lấy ngày tàu cập cảng nhằm thực hiện hạ tầng mang đến việc thanh toán giao dịch hoặc release sản phẩm vô mua sắm bán…

V. Khi này chúng ta có được Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N)

Thông thông thường tất cả chúng ta tiếp tục có được thông tin sản phẩm cho tới trước lúc tàu cập cảng từ là một cho tới 4 ngày tùy vô tuyến vận bên trên.
Thông báo sản phẩm đến- Arrival Notice (A/N) cũng rất có thể gửi trước vấn đề khai eManifest hoặc sau tùy nằm trong vô Hãng tàu/ Đại lý thương hiệu tàu/ doanh nghiệp lớn Logistics/ Công ty Forwarder