along là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə'lɔɳ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo chiều nhiều năm, xuyên suốt theo
  to lie along
  nằm nhiều năm ra
  Tiến lên, về phía trước
  come along
  đi nào là, tăng trưởng, tiến bộ lên đi
  how are you getting along?
  thế nào là đi dạo này việc làm thực hiện ăn của anh ý tiến bộ cho tới đi ra sao?
  all along
  suốt, xuyên suốt từ trên đầu cho tới đuôi; tức thì kể từ đầu
  I knew it all along
  tôi biết mẩu truyện cơ tức thì kể từ đầu; tôi biết xuyên suốt từ trên đầu cho tới đuôi mẩu truyện đó

  Cấu trúc từ

  (all) along of
  (thông tục) vì thế, bởi bởi
  it happened all along of your carelessness
  câu chuyện xẩy ra là vì sự thiếu hụt cẩn trọng của anh
  along with
  theo cùng theo với, tuy nhiên song với
  come along with me
  hãy chuồn với tôi
  right along
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luôn luôn luôn luôn, lúc nào cũng

  Giới từ

  Dọc theo dõi, theo
  to walk along the road
  đi dọc từ con cái đường
  along the river
  dọc theo dõi con cái sông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dọc theo

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  forth , forward , on , onward , accompanying , additionally , also , as companion , as well , at same time , besides , coupled with , furthermore , in addition vĩ đại , likewise , moreover , side by side , simultaneously , too , with , adjacent , at , by , ahead , approaching , beside , lengthwise , near , together

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: along là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: star sign là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;