alike là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ sáu, 1/9/2017, 13:00 (GMT+7)

"Alike" sở hữu nghĩa tựa như - luôn luôn đứng 1 mình, ở sau nhì danh kể từ hoặc danh kể từ số nhiều; "similar to" Tức là tương tự động.

Bạn đang xem: alike là gì

1. Like (giới từ): Giống

Cấu trúc: 

Be + lượt thích + N (danh từ).

Ví dụ: This hat is lượt thích that hat (Cái nón này tương đương dòng sản phẩm nón kia).

N + lượt thích + N

Ví dụ: I have a hat lượt thích yours. (Tôi sở hữu một chiếc nón tương đương của bạn).

Like + N + mệnh đề

Ví dụ: Like his father, he is a teacher. (Giống như phụ vương bản thân, anh ấy là một trong những giáo viên).

phan-biet-like-alike-similar-to-va-the-same

2. Alike (giới từ/tính từ): Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng 1 mình, ở sau nhì danh kể từ hoặc danh kể từ số nhiều. Không người sử dụng Alike đứng trước một danh kể từ.

Ví dụ:

This hat and that one are alike (Cái nón này và dòng sản phẩm nón bại liệt tương đương nhau).

They tried đồ sộ treat all their children alike (Họ nỗ lực xử thế với toàn bộ những đứa trẻ em như nhau).

Xem thêm: proportion là gì

3. Similar to (tính từ): Tương tự

Cấu trúc: Không “to” nếu như similar đứng 1 mình hoặc “similar + đồ sộ + N/Pronoun”.

Ví dụ: Your hat is similar đồ sộ mine. (mine = my hat) (Mũ của chúng ta tương tự động nón của tôi).

4. The same: Giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as bủ (Lương của An vì thế lương lậu của tôi).

We go đồ sộ the same school (Chúng tôi học tập nằm trong trường).

Luyện tập:

Điền alike, lượt thích, similar đồ sộ, the same as nhập những câu bên dưới đây:

1. The twins are… in looks but not in personality

a. alike

Xem thêm: indices là gì

b. like

c. similar to

d. the same as