advances là gì

Tiếng Anh[sửa]

advance

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /əd.ˈvænts/
Hoa Kỳ[əd.ˈvænts]

Danh từ[sửa]

advance /əd.ˈvænts/

Bạn đang xem: advances là gì

 1. Sự tiến bộ lên, sự tiến bộ cho tới, sự tiến bộ cỗ.
 2. Sự đề bạt, sự thăng, chức.
 3. Sự đội giá.
 4. Tiền đặt điều trước, chi phí trả trước.
 5. Tiền giải ngân cho vay.
 6. Sự theo đuổi xua, sự thực hiện thân thiết.
 7. (Điện học) Sự sớm trộn.

Thành ngữ[sửa]

 • advance copy:
  1. Bản (sách, tư liệu,... ) fake (cho người sáng tác... ) trước lúc xuất bạn dạng.
 • in advance:
  1. Trước, sớm.
   to pay in advance — trả chi phí trước
 • in advance of:
  1. Trước, lên đường trước, tiến bộ cỗ rộng lớn.
   Students are encouraged to tát read the lecture notes in advance of lectures. — Sinh viên được khuyến nghị hiểu tóm tắt bài xích giảng trước giờ lên lớp.
   Marx's ideas ưere in advance of his age — Những tư tưởng của Mác đã từng đi trước thời đại của ông.

Ngoại động từ[sửa]

advance ngoại động từ /əd.ˈvænts/

 1. Đưa lên, thể hiện phía đằng trước.
 2. Đề xuất, thể hiện.
  to advance an opinion — thể hiện một ý kiến
 3. Đề bạt, thăng chức (cho ai).
 4. Làm cho tới tiến bộ cỗ, thực hiện tiến bộ mau (khoa học tập... ).
 5. Thúc đẩy (sự việc... ).
 6. Tăng, tăng thêm.
  to advance a price — tăng giá
 7. Trả trước, đặt điều trước.
  to advance a money — đặt điều chi phí trước
 8. Cho vay mượn (tiền).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: induction là gì

advance nội động từ /əd.ˈvænts/

Xem thêm: element là gì

 1. Tiến lên, tiến bộ cho tới, tiến bộ cỗ.
  to advance in one's studies — tiến bộ cỗ vô học tập tập
  to advance in the world — đang được lên, đang được tiến bộ bộ
 2. Tăng, tăng thêm.
  to advance in price — giá bán tăng lên

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "advance". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)