admitted là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /əd.ˈmɪt/ (Anh), /ædˈmɪt/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Ngoại động từ[sửa]

admit ngoại động từ /əd.ˈmɪt/

Xem thêm: bể cá tiếng anh là gì

Bạn đang xem: admitted là gì

 1. Nhận vô, mang lại vào; kết hấp thụ (vào điểm này, tổ chức triển khai này...); mang lại hưởng trọn (quyền lợi...).
 2. Chứa được, sẽ có được, với đầy đủ khu vực mang lại.
  this hall can admit 200 persons — chống này rất có thể chứa chấp 200 người
 3. Nhận, quá nhận; thú nhận.
  The cost of continuing mistakes is borne by others, while the cost of admitting mistakes is borne by yourself. (Joseph Stiglitz)
 4. (Kỹ thuật) Nạp.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

admit nội động từ /əd.ˈmɪt/

 1. (+ of) Có khu vực mang lại, với.
  this wood admits of no other meaning — kể từ này không tồn tại nghĩa này khác
 2. Nhận, quá nhận.
  this, I admit, was wrong — tôi quá nhận điều này là sai

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "admit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)