administration là gì

/ədmini'streiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự nhìn nom, sự quản ngại lý; sự quản lý, sự cai trị
business administration school
trường quản ngại trị kinh doanh
Chính phủ, chủ yếu quyền
Sự thi đua hành; việc áp dụng
administration of justice
sự thực hành công lý
Sự mang lại tợp thuốc
administration of remedies
sự mang lại tợp thuốc
Sự thực hiện lễ (tuyên thệ); sự mang lại ai (tuyên thệ)
administration of the oath
sự thực hiện lễ tuyên thệ
Sự phân phối, sự phân trừng trị (của cứu vãn tế...)
(pháp lý) sự quản lý và vận hành gia tài (của thiếu niên hoặc người đang được chết)

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

hành chính
port administration office
văn chống hành chủ yếu cảng

Toán & tin cẩn

cơ quan liêu công ty quản
quản trị
address administration
quản trị địa chỉ
Administration Directory Management Domain (ADDMD)
Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
administration tên miền name
tên vùng quản ngại trị
administration port
cổng quản ngại trị
computer aided administration (CCA)
sự quản ngại trị sử dụng máy tính
data administration language (DAL)
ngôn ngữ quản ngại trị dữ liệu
free space administration
sự quản ngại trị vùng tự động do
global administration
sự quản ngại trị toàn bộ
local address administration
quản trị vị trí viên bộ
local administration
sự quản ngại trị viên bộ
local administration
sự quản ngại trị vùng
network administration
sự quản ngại trị mạng
office administration software
phần mượt quản ngại trị văn phòng
telecommunication administration
sự quản ngại trị viễn thông
universal administration
sự quản ngại trị nhiều năng
universal administration
sự quản ngại trị phổ dụng
sự quản ngại trị
computer aided administration (CCA)
sự quản ngại trị sử dụng máy tính
free space administration
sự quản ngại trị vùng tự động do
global administration
sự quản ngại trị toàn bộ
local administration
sự quản ngại trị viên bộ
local administration
sự quản ngại trị vùng
network administration
sự quản ngại trị mạng
telecommunication administration
sự quản ngại trị viễn thông
universal administration
sự quản ngại trị nhiều năng
universal administration
sự quản ngại trị phổ dụng

Kỹ thuật công cộng

cục
quản lý
address administration
quản lý địa chỉ
address administration
sự quản lý và vận hành địa chỉ
administration and management expenses
chi phí quản lý và vận hành hành chính
Administration Centre (AC)
Trung tâm quản lý và vận hành Hành chính
administration cost
chi phí quản ngại lý
Administration Directory Management Domain (ADDMD)
Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD
administration expense
chi phí quản ngại lý
administration expense budget
dự toán ngân sách quản ngại lý
Administration Management Domain (ADMD)
miền quản lý và vận hành hành chính
Administration Management Domain (ADMD)
Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD
administration of the Fund (UNJSPF)
sự quản lý và vận hành quỹ bổng bổng
CAA (computer-aided administration)
sự quản lý và vận hành sử dụng máy tính
co-administration
cùng quản ngại lý
construction administration
sự quản lý và vận hành thi đua công
environmental administration
sự quản lý và vận hành môi trường
Federal Aviation Administration (FAA)
cục quản lý và vận hành mặt hàng ko liên bang
General Services Administration (GSA)
quản lý những công ty thông dụng
global address administration
quản lý vị trí toàn cục
Maintenance Administration Panel (MAP)
panen quản lý và vận hành bảo dưỡng
Maintenance, Administration and Operations (MAO)
bảo chăm sóc quản lý và vận hành và khai thác
Message Administration Service Element (MASE)
thành phần công ty quản lý và vận hành tin cẩn báo
National Aeronautics and space administration (NASA)
Cơ quan liêu quản lý và vận hành mặt hàng ko và ngoài trái đất vương quốc (Mỹ)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
quản lý khí quyển và biển quốc gia
National Telecommunication and Information Administration (NTIA)
Cơ quan liêu quản lý và vận hành Viễn thông và tin tức quốc gia
network administration
sự quản lý và vận hành mạng
Number Portability Administration Centre (NPAC)
trung tâm quản lý và vận hành địa hình mã số
Operations, Administration and Maintenance (OA&M)
khai thác, quản lý và vận hành và bảo dưỡng
Operations, Administration and Maintenance (OAM)
khai thác, quản lý và vận hành và bảo dưỡng
Operations, Administration and Maintenance Centre (OAMC)
trung tâm khai quật, quản lý và vận hành và bảo dưỡng
Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning (OAM&P)
khai thác, quản lý và vận hành, bảo trì và cung ứng
Order Administration (OA)
quản lý đơn bịa đặt hàng
Over-the-Air Parameter Administration (OTAPA)
quản lý thông số vô tuyến
Remote Memory Administration System (RMAS)
hệ thống quản lý và vận hành bộ lưu trữ bịa đặt xa
T-Carrier Administration System (TCAS)
Hệ thống quản lý và vận hành luồng truyền dẫn T
universal address administration
quản lý vị trí toàn cục
Zero Administration for Windows (Microsoft) (ZAW)
Quản lý zero mang lại Windows (Microsoft)
sự quản ngại lý
address administration
sự quản lý và vận hành địa chỉ
administration of the Fund (UNJSPF)
sự quản lý và vận hành quỹ bổng bổng
CAA (computer-aided administration)
sự quản lý và vận hành sử dụng máy tính
construction administration
sự quản lý và vận hành thi đua công
environmental administration
sự quản lý và vận hành môi trường
network administration
sự quản lý và vận hành mạng

Kinh tế

chính phủ (ở nước bám theo cơ chế tổng thống)
hành chánh
administration appeal
sự năng khiếu lại hành chánh
administration audit
sự thẩm tra quản lý và vận hành hành chánh
administration department
phòng hành chánh
administration expenses
chi phí hành chánh
quản trị
administration department
phòng quản ngại trị
salary administration
quản trị chi phí lương
quản lý
administration audit
sự thẩm tra quản lý và vận hành hành chánh
administration bond
giấy khẳng định quản ngại lý
administration expenses
chi phí quản ngại lý
administration management cost
chi phí quản lý và vận hành hành chính
administration of manufactures
quản lý ngôi nhà xưởng
administration of production
quản lý sản xuất
administration of research (activities)
quản lý hoạt động và sinh hoạt nghiên cứu
administration of the fund
quản lý vốn
administration office
phòng quản lý và vận hành bến (tàu)
administration section
bộ phận quản ngại lý
chief administration
trưởng chống quản ngại lý
enterprise's administration
sự quản lý và vận hành của xí nghiệp
expenditure on administration
phí quản lý và vận hành hành chính
Federal Housing Administration
quản lý ngôi nhà liên bang
Foreign Operations Administration
Cục quản lý và vận hành Hoạt động Viện trợ Nước ngoài (Mỹ)
general administration
cơ quan liêu quản lý và vận hành chung
general administration cost
chi phí quản lý và vận hành chung
general and administration expenses
chi phí tổng quát lác và quản ngại lý
International Cooperation Administration
ban quản lý và vận hành liên minh quốc tế
International Cooperation Administration
Cơ quan liêu quản lý và vận hành Hợp tác Quốc tế
letter of administration
thư ủy nhiệm quản lý và vận hành di tích (người chết)
mandatory administration
quản lý ủy thác
manual of administration
quy trình quản ngại lý
mortgage administration
quản lý thế chấp
personnel administration
quản lý nhân sự
Small Business Administration
cục quản lý và vận hành những công ty nhỏ
Small business Administration
Cục Quản lý Xí nghiệp nhỏ
Small Business Administration
Cục quản ngại quản lý và vận hành Xí nghiệp nhỏ
sự quản lý và vận hành (kinh doanh)

Địa chất

sự quản lý và vận hành, sự quản lý, thành phần quản ngại lý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
administering , agency , application , authority , charge , command , conduct , conducting , control , directing , direction , dispensation , disposition , distribution , enforcement , execution , governing , government , guidance , handling , jurisdiction , legislation , order , organization , overseeing , oversight , performance , policy , power , provision , regulation , rule , running , strategy , superintendence , supervision , surveillance , admiral , advisers , board , bureau , cabinet , chair , chairperson , charg