adapt to là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈdæpt/
Hoa Kỳ[ə.ˈdæpt]

Ngoại động từ[sửa]

adapt ngoại động từ /ə.ˈdæpt/

Xem thêm: brought out là gì

Bạn đang xem: adapt to là gì

 1. Tra vô, thi công vô.
  to adapt one thing to tướng another — tra vật này vô vật kia
 2. Phỏng theo dõi, sửa lại mang lại thích hợp.
  difficult books are often adapted for use in schools — những sách khó khăn thông thường được sửa lại mang lại phù hợp với ngôi trường học
  a play adapted from a novel — một vở kịch phỏng theo dõi một cuốn đái thuyết
  a novel adapted for the stage — một cuốn đái thuyết được sửa lại để lấy lên sảnh khấu
 3. Làm thích ứng, thực hiện thích nghi.
  to adapt onself to tướng circumstances — thích ứng với trả cảnh

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

adapt nội động từ /ə.ˈdæpt/

 1. Thích nghi vấn (với môi trường xung quanh... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "adapt". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)