adamant là gì

/'ædəmənt/

Thông dụng

Danh từ

Kỉ cương
(thơ ca) loại rắn rỏi, loại Fe đá
a heart of adamant
tim Fe đá
(từ cổ,nghĩa cổ) đá phái mạnh châm

Tính từ

Cứng rắn, rắn như kim cương
Sắt đá, gang thép

Chuyên ngành

Xây dựng

đá kim cương

Kỹ thuật cộng đồng

kim cương

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
determined , firm , fixed , hanging tough , hard-nosed , immovable , inexorable , inflexible , insistent , intransigent , obdurate , pat * , relentless , resolute , rigid , phối , phối in stone , standing pat , stiff , stubborn , unbendable , unbending , uncompromising , unrelenting , unshakable , unswayable , adamantine , flinty , impenetrable , indestructible , rock-hard , tough , unbreakable , brassbound , die-hard , grim , implacable , incompliant , iron , remorseless , uncompliant , unyielding , hard , stony

Từ trái khoáy nghĩa