action là gì

/ˈækʃən/

Thông dụng

Danh từ

Hành động, hành vi; hoạt động; việc làm, việc làm
a man of action
Người quí hành vi rộng lớn lời nói thưa.
to take prompt action
hành động tức tự khắc, hành vi kịp thời
Tác động, thuộc tính, hình ảnh hưởng
the sunlight has action on certain materials
ánh nắng và nóng với tác dụng cho tới một số trong những chất
action of acid
tác dụng của axit
Sự chiến tranh, trận đánh
to go into action
bắt đầu tiến công nhau, chính thức chiến đấu
to break off an action
ngừng chiến tranh, ngừng bắn
to be killed in action
bị quyết tử nhập chiến đấu
to be put out of action
bị loại ngoài vòng chiến đấu
Việc khiếu nại, sự tố tụng
to take (bring) an action against
kiện (ai...)
Sự biểu diễn biến chuyển, quy trình biểu diễn biến chuyển (của vở kịch)
Động tác, dáng vẻ điệu, cỗ điệu, cỗ tịch
action of a player
bộ điệu của một biểu diễn viên
action of a horse
dáng cút của một con cái ngựa
Bộ máy, cơ cấu tổ chức (đàn pianô, máy...); sự hoạt động và sinh hoạt của cục máy

Ngoại động từ

Kiện, thua thiệt kiện

Cấu trúc kể từ

action committee
uỷ phát hành động
action position
(quân sự) địa điểm của quân team trước lúc phi vào chiến đấu
to tát take evasive action
tránh né nhằm ngoài xẩy ra chuyện xứng đáng tiếc
where the action is
nơi tưng bừng mức độ sinh sống, điểm tràn trề sinh khí

hình thái từ

  • V_ed : actioned
  • V_ing : actioning

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

làm tác dụng

Toán & tin

tác dụng, tác động
brake action
tác dụng hãm
control action
tác động kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng điều khiển
delayed action
tác dụng thực hiện chậm
edge action
tác dụng biên
instantaneous action
tác dụng tức thời
integral action
tác dụng tích phân
on-off action
(máy tính ) thuộc tính loại “đóng - mở”

Xây dựng

việc khiếu nại cáo
việc tố tụng

Kỹ thuật cộng đồng

cơ cấu va vấp đập
hoạt động
action cycle
chu kỳ hoạt động
action diagram
giản đồ dùng hoạt động
action effect
hiệu ngược hoạt động
action entry
mục hoạt động
action frame
khung hoạt động
action message
thông báo hoạt động
action period
chu kỳ hoạt động
action statement
khai báo hoạt động
autonomous action
hoạt động tự động trị
Cooperative Research Action for Technology (CRAFT)
hoạt động liên minh nghiên cứu và phân tích về công nghệ
corrective action
hoạt động hiệu chỉnh
Corrective Action (CA)
hoạt động chủ yếu xác
cyclic action
hoạt động theo gót chu trình
derivative action
hoạt động dẫn xuất
double-action
hoạt động kép
floating action
hoạt động nổi
integral action
hoạt động trọn vẹn vẹn
job action
hoạt động công việc
Joint Test Action Group (JTAG)
nhóm hoạt động và sinh hoạt đo test liên hợp
Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA)
thời gian trá khoảng Một trong những hoạt động và sinh hoạt bảo dưỡng
putting into action
sự đi vào hoạt động
radius of action
bán kính hoạt động
rate action
hoạt động tỷ lệ
reset action
hoạt động bịa đặt lại
surface action
hoạt động bề mặt
Test Action Request Receiver (TARR)
máy thu đòi hỏi hoạt động và sinh hoạt đo thử
throw into action
cho hoạt động
transaction business, action
hoạt động kinh doanh
động tác
action potential
thế động tác (sự thay cho song năng lượng điện thế xẩy ra ngang qua chuyện màng tế bào thần kinh)
nhiệm vụ
hành động
action argument
đối số hành động
action bar
thanh hành động
action query
nghi vấn hành động
action statement
câu mệnh lệnh hành động
action statement
chỉ thị hành động
break action
hành động dừng
break action
hành động ngắt
common action
hành động chung
coordinate action
phối ăn ý hành động
freezing action
hành động kết đông
implicit action
hành động ko rõ ràng ràng
last emergency action
hành động khẩn cấp cho cuối cùng
permissible action
hành động được phép
scrolling action
hành động cuộn
ảnh hưởng
surface action
ảnh hưởng trọn bề mặt
sự hoạt động
sự tác động
common action
sự tác dụng chung
overcrank action
sự tác dụng qua chuyện tay
triode action
sự tác dụng của triot
sự tác dụng
sự thao tác
sự thực thi
sự vận động
thao tác
filestore action
thao tác lưu tệp tin
quick-action valve
van thao tác nhanh
scrolling action
thao tác cuộn
step action
thao tác từng bước
tác động
action bar
thanh tác động
action code
mã tác động
action current
dòng tác động
action description
mô mô tả tác động
action description
phần tế bào mô tả tác động
action description
sự biểu diễn mô tả tác động
action entry
mục tác động
action entry field
trường mục tác động
action frame
khung tác động
action limit
giới hạn tác động
action list
danh sách tác động
action message
thông báo những tác động
action message
thông điệp tác động
action object
đối tượng tác động
action of forces
tác động của lực
action of group on a set
tác động của một group lên một tập dượt hợp
action portion
phần tác động
action space
không gian trá tác động
action statement
câu mệnh lệnh tác động
action table
bảng tác động
action time
thời gian trá tác động
after-action
sau tác động
arch action
tác động vòm
arching action
tác động vòm
back action
tác động ngược
command action
tác động chỉ huy
command action
tác động phía dẫn
common action
sự tác dụng chung
control action
tác động điều chỉnh
cooling action
tác động thực hiện lạnh
cumulative action
tác động thu thập, dung dịch tiêm nhập khung người liều gàn nhỏ cơ hội khoảng chừng thời gian
defrost action
tác động đập phá băng
delayed action float valve
van phao tác dụng chậm
derivate action
tác động đạo hàm
derivative action
tác động dẫn xuất
direct action pressure reducer
máy hạn chế tác dụng trực tiếp
discharge action
tác động (nén) xả
dissipative action
tác động chi tiêu tán
double action press
máy nén nhì tác động
elementary action
tác mô tơ bản
enter action
tác động nhập
error action
tác động lỗi
extendable action entry field
trường nhập tác dụng không ngừng mở rộng được
field of action
vùng tác động
freezing action
tác động kết đông
frost action
tác động đóng góp băng
frost action
tác động nhộn nhịp cứng
high-low action
tác động cao-thấp
IAFV (indirect-action tệp tin virus)
virút tập dượt tin tưởng tác dụng loại gián tiếp
implicit action
tác động ngầm
indirect-action tệp tin virus (IAFV)
virút tập dượt tin tưởng tác dụng loại gián tiếp
low limiting control action
tác động tinh chỉnh và điều khiển số lượng giới hạn dưới
object-action
đối tượng tác động
overcrank action
sự tác dụng qua chuyện tay
PD action (proportionalplus derivative action)
tác động tỷ lệ-đạo hàm
PI action (proportionalplus integral action)
tác động PI
PI action (proportionalplus integral action)
tác động tỷ trọng nằm trong tích phân
principle of independent action of forces
nguyên lý tác dụng song lập của lực
proof of action
bằng triệu chứng tác động
proof of action
sự test nghiệm tác động
proportional plus derivative action (PDaction)
tác động tỷ lệ-đạo hàm
quick action cam
cam tác dụng nhanh
quick-action value
van tác dụng nhanh
rate action
tác động đạo hàm
rate action time
thời gian trá tác dụng đạo hàm
recommended action
tác động được đề nghị
regulating action
tác động điều chỉnh
repeat-action key
phím tái diễn tác động
reverse action float valve
van phao tác dụng hòn đảo chiều
reverse action float valve
van phao tác dụng ngược
sampling action
tác động lấy mẫu
self-action effect
hiệu ứng tự động tác động
single action
tác động đơn
single tốc độ floating action
tác động thay cho thay đổi vận tốc đơn
snap action valve
van tác dụng nhanh
sucking action
tác động hút
surface action
tác động bề mặt
throw out of action
ngắt tác động
transverse frame action
tác động khuông ngang
triode action
sự tác dụng của triot
two-step action control
điều chỉnh (tác động) nhì vị trí
two-step action element
phần tử tác dụng nhì bước
wave action
tác động của sóng

Kinh tế

ảnh hưởng
hành động
action lag
thời gian trá chờ đón hành động
action lag
thời gian trá ngóng hành động
action project
phương án hành động
Aviation Consumer Action Project
đề án hành vi của người tiêu dùng lối không
bona fide action
hành động chân thành
concerted action
hành động phối hợp
direct action
hành động trực tiếp
emergency action on imports
hành động khẩn cấp cho về nhập khẩu
industrial action
hành động đấu tranh giành của công nhân
industrial action
hành động yêu thương sách
management action reporting system
chế phỏng report hành vi quản lí lý
secondary action
hành động cấp cho hai
secondary action
hành động hỗ trợ
strike action
hành động bãi thực, cuộc đình công
strike action
hành động bãi thực, đình công
hành vi
action at law
hành vi khiếu nại tụng
action ex delict
tố tụng dựa trên hành động xâm quyền
action founded in tort
tố tụng dựa vào hành động xâm quyền
economic action
hành vi kinh tế
wilful action
hành vi cố ý
sự tố tụng
collective court action
sự tố tụng tập dượt thể (của những công ty nợ so với một con cái nợ)
tác động
action advertising
quảng cáo tác động
tác dụng
anaesthetic action
tác dụng tạo nên tê
antibiotic action
tác dụng kháng sinh
anzymatic action
tác dụng enzim
bacterial action
tác dụng của vi khuẩn
bactericidal action
tác dụng khử khuẩn
bacteriostatic action
tác dụng hãm khuẩn
detergent action
tác dụng thực hiện sạch
germicidal action
tác dụng khử khuẩn
việc kiện
việc làm
vụ kiện
action for damages
vụ khiếu nại yêu cầu bồi thông thường thiệt hại
action for libel
vụ khiếu nại phỉ báng
action for payment
vụ khiếu nại yêu cầu (trả) tiền
oblique action
vụ khiếu nại loại gián tiếp
revocatory action
vụ khiếu nại bác bỏ đơn con cái nợ
slander action
vụ khiếu nại phỉ báng
slander action
vụ khiếu nại vu khống

Địa chất

sự hoạt động và sinh hoạt, tác dụng, tác dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
activity , agility , alacrity , alertness , animation , bag * , ballgame , big idea , bit * , business , bustle , commotion , dash , giảm giá , energy , enterprise , flurry , force , functioning , game , going , happening , haste , hoopla * , hopper , industry , in the works , life , liveliness , motion , movement , occupation , operation , plan , power , process , proposition , racket * , reaction , response , rush , scene , spirit , stir , stunt , trip , turmoil , vigor , vim , vitality , vivacity , accomplishment , achievement , act , blow , commission , dealings , doing , effort , execution , exercise , exertion , exploit , feat , handiwork , maneuver , manipulation , move , performance , procedure , step , stroke , thrust , transaction , undertaking , case , cause , claim , lawsuit , litigation , proceeding , prosecution , suit , battle , combat , conflict , contest , encounter , engagement , fight , fighting , fray , skirmish , warfare , deed , thing , work , comportment , conduct , deportment , way , instance , (law) lawsuit , advancement , adventure , affair , agency , alarums and excursions , arena , behavior , charade , coup , deeds , discipline , excitement , function , hyperkinesia , incentive , inducement , initiative , labor , means , mechanics , motivation , pl. conduct , play , plot , practice , production , replevin , sprightliness , stadium , stage , stimulus , tempest , vortex

Từ ngược nghĩa