absent là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈæb.sənt/
Hoa Kỳ[ˈæb.sənt]

Tính từ[sửa]

absent /ˈæb.sənt/

 1. Vắng mặt mũi, chuồn vắng ngắt, nghỉ ngơi.
 2. Lơ đãng.
  an absent air — vẻ lơ đãng
  to answer in an absent way — vấn đáp một cơ hội lơ đãng

Động từ[sửa]

absent phãn thân /ˈæb.sənt/

Bạn đang xem: absent là gì

 1. Vắng mặt mũi, chuồn vắng ngắt, nghỉ ngơi.
  to absent oneself from school — nghỉ ngơi học
  to absent oneself from work — vắng ngắt mặt mũi ko chuồn làm

Chia động từ[sửa]

absent

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to absent
Phân kể từ hiện tại tại absenting
Phân kể từ quá khứ absented
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absent absent hoặc absentest¹ absents hoặc absenteth¹ absent absent absent
Quá khứ absented absented hoặc absentedst¹ absented absented absented absented
Tương lai will/shall² absent will/shall absent hoặc wilt/shalt¹ absent will/shall absent will/shall absent will/shall absent will/shall absent
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absent absent hoặc absentest¹ absent absent absent absent
Quá khứ absented absented absented absented absented absented
Tương lai were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent were to absent hoặc should absent
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại absent let’s absent absent
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "absent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ap.sɑ̃/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực absent
/ap.sɑ̃/
absents
/ap.sɑ̃/
Giống cái absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

 1. Vắng mặt mũi.
  Il est absent de son bureau — ông tao ko xuất hiện ở văn phòng
  Elle était absente à la réunion — cô tao ko xuất hiện bên trên cuộc họp
 2. Thiếu.
  La gaieté est absente de cette maison — tòa nhà này thiếu hụt sự vui vẻ tươi
 3. Lơ đễnh, đãng trí.

Trái nghĩa[sửa]

 • Attentif

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/
Số nhiều absente
/ap.sɑ̃t/
absentes
/ap.sɑ̃t/

absent /ap.sɑ̃/

Xem thêm: celery là gì

 1. Người vắng ngắt mặt mũi.
  Dire du mal des absents — phát biểu xấu xa những người dân vắng ngắt mặt
  Les absents ont toujours tort — người vắng ngắt mặt mũi lúc nào cũng đều có lỗi (vì chúng ta không tồn tại ở cơ nhằm biện bạch)
 2. (Luật) Người thất lạc.

Tham khảo[sửa]

 • "absent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

Xem thêm: fail là gì

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent

wiktionary:am:absent wiktionary:ar:absent wiktionary:chr:absent wiktionary:de:absent wiktionary:el:absent wiktionary:en:absent wiktionary:es:absent wiktionary:et:absent wiktionary:fa:absent wiktionary:fi:absent wiktionary:fr:absent wiktionary:gl:absent wiktionary:hi:absent wiktionary:hu:absent wiktionary:id:absent wiktionary:io:absent wiktionary:it:absent wiktionary:ja:absent wiktionary:ko:absent wiktionary:mg:absent wiktionary:ml:absent wiktionary:my:absent wiktionary:nl:absent wiktionary:pl:absent wiktionary:ps:absent wiktionary:pt:absent wiktionary:ro:absent wiktionary:ru:absent wiktionary:simple:absent wiktionary:sv:absent wiktionary:ta:absent wiktionary:te:absent wiktionary:th:absent wiktionary:tr:absent wiktionary:uk:absent wiktionary:zh:absent